WijkWerkGroep

"Ontdek hier activiteiten en initiatieven zonder vaste datum"

Vermeerkwartier - Bergkwartier - Bosgebied - Leusderkwartier
Welzijn
Buurtinitiatief

BuurtBestuurt is de werkwijze van Indebuurt033 waarbij inwoners meebepalen wat er nodig is in hun wijk. Dat geldt voor zowel activiteiten als soorten ondersteuning die nodig zijn om prettig met elkaar samen te leven.

Inwoners brengen samen met Indebuurt033 en andere betrokken wijkwerkers de behoeften en wensen van hun wijk in kaart en bepalen dan de belangrijkste aandachtspunten waar de komende tijd aan wordt gewerkt in de wijk. Deze aandachtspunten zijn terug te vinden in de verschillende wijkplannen en een stedelijk plan.

Subsidieaanvragen voor bewonersinitiatief worden getoetst aan deze wijkplannen.

In Amersfoort-Zuid noemt het Buurtbestuur zich WijkWerkGroep. De Wijkwerkgroep bestaat op dit moment uit zes bewoners/vrijwilligers en vijf professionals die in Amersfoort-Zuid werken. In deze groep denken we na over initiatieven in de wijk. Zo nodig helpen we initiatiefnemers om een goede aanvraag in te dienen. Samen maken we Amersfoort-Zuid sterker!

Wil je meedoen?

In principe kan iedereen zich bij de wijkwerkgroep aansluiten. Heb je ideeën over wat deze wijk kan gebruiken en heb je tijd om mee te denken? Neem dan contact met ons op. Er zijn allerlei mogelijkheden om je in te zetten voor Amersfoort-Zuid! 

Meer weten?

Kijk voor alle informatie op www.indebuurt033.nl. Hier vind je onder andere het wijkplan, de criteria voor subsidie en een overzicht van initiatieven waar subsidie aan is toegekend. Ook vind je informatie over de aanvraagprocedure. Kom je er niet uit? Bel of mail ons dan: buurtbestuurzuid@gmail.com of Buurtnetwerker Hetty Buist: Hetty.buist@indebuurt033.nl  06 1093 2423

Wij werken voor Amersfoort-Zuid

Amersfoort-Zuid bestaat uit Bosgebied, Bergkwartier, Leusderkwartier en Vermeerkwartier. Het is een groot stadsdeel en er wonen zo'n 23.000 mensen. Met veruit de meeste mensen in Amersfoort-Zuid gaat het goed. Ze wonen naar hun zin en houden van hun buurt. Veel mensen zijn actief en nemen initiatief. Zij kennen veel buurtgenoten en kunnen op elkaar vertrouwen.

Er zijn ook mensen met wie het minder goed gaat. Mensen met geldzorgen of gezondheidsklachten. Mensen die hun huis niet uit durven of kunnen. Sommige mensen voelen zich eenzaam of onveilig. Als Wijkwerkgroep zetten we ons in om de kracht van Amersfoort-Zuid verder te versterken en om mensen die het zelf moeilijk redden, een steuntje in de rug te geven.

We organiseren ‘buurtdialoogtafels’ waar we praten met bewoners over wensen en dromen, zodat we een beeld hebben van wat er leeft. Ook denken we mee over initiatieven die de wijk nodig heeft.

Heb je een goed idee voor de wijk?

Er zijn in Amersfoort-Zuid tientallen, misschien wel honderden mensen met initiatieven, projecten en ideeën die goed zijn voor de wijk. Je kunt denken aan ontwikkeling van plekken waar mensen elkaar ontmoeten, hulp aan kwetsbare ouderen, ondersteuning van mantelzorgers, vervoer voor mensen die minder mobiel zijn, budgetadvies of participatie.

Zulke initiatieven ondersteunen we met subsidie. De gemeente heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld en de Wijkwerkgroep adviseert over de besteding ervan.

Als kader geldt een wijkplan dat we gezamenlijk hebben opgesteld. Daarin staan tien duidelijke doelstellingen. Wij kijken of initiatieven eraan voldoen. Het wijkplan staat op www.indebuurt033.nl.

Wil je een aanvraag indienen?

Denk je dat jouw plan in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met de Buurtnetwerker of dien een aanvraag in. Een formulier daarvoor staat op www.Indebuurt033.nl. Viermaal per jaar vergadert de wijkwerkgroep over de ingediende subsidieverzoeken. Wij geven advies aan Indebuurt033. Zes weken na de sluitingsdatum, krijg je bericht of de subsidie wordt toegekend.

Waar

Drentsestraat 14 Amersfoort

Over ons


Indebuurt033

Contact

Hetty Buist
Contactpersoon

Neem contact op met Hetty:

10