Brussengroep

Opvoeding

Voor kinderen van 8-12 jaar waarvan een broer of zus een (psychische) ziekte, beperking of handicap heeft. Tijdens de groep, die bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur, delen kinderen hun ervaringen, krijgen ze psycho-educatie en ervaren ze dat ze niet de enige zijn. Thema's die aan bod komen zijn o.a. de gezinssituatie, rollen in het gezin,het uiten van emoties, aandacht, sociale steun en wensen en grenzen van kinderen. Naast het praten over de thema's, worden er creatieve en sportieve activiteiten ondernomen en is er ruimte voor ontspanning. Voor ouders zijn er 2 ouderbijeenkomsten waarin naast het delen van ervaringen en uitleg over de groep, ook besproken wordt hoe je in gesprek gaat met je kind en je je kind thuis kan ondersteunen.

Wie

Kinderen

Over ons


Indebuurt033

Contact

Manijn Woltmeijer
Contactpersoon

Neem contact op met Manijn:

11