Gezocht: coördinator met lesbevoegdheid

Activiteitencentrum

Ontmoetingscentrum Entree in Amersfoort zoekt een mede-coördinator voor 16-18 uur per week op zzp-basis. Je gaat samen met de huidige coördinator de dagelijkse activiteiten in goede banen leiden. Bij Entree werken 85 vrijwilligers meerdere uren per week om bezoekers mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen. Entree wordt van ‘s ochtends tot ‘s avonds goed bezocht: er zijn groepslessen Nederlandse taal en een-op-een lessen voor allochtone vrouwen en enkele mannen. In de middag komen er m.n. kinderen van 6 tot 18 jaar individueel werken met een vrijwilliger aan het schoolwerk, léren leren, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde maar ook het verhogen van concentratie, leerbereidheid e.d. Entree biedt ook begeleiding aan kinderen met leermoeilijkheden. Mensen bij Entree komen uit alle windstreken en het centrum is individueel gericht, laagdrempelig en kleinschalig. Ook een doelgroep van Entree zijn bewoners die ofwel geen onderwijs hebben genoten of door andere oorzaken moeilijk lerend zijn. 

Je taken t.a.v. de lessen omvatten onder meer:

-het matchen van vrijwilligers en leerlingen/cursisten en met hen de les plannen in het rooster

-heel belangrijk is de begeleiding van de lessen, wij begeleiden onze vrijwilligers en stagiairs intensief, d.w.z.

je denkt mee met vrijwilligers/stagiaires en cursisten/leerlingen wat het doel en de inhoud van de lessen is en je volgt het effect van de lessen. Je zet je in voor de evaluatie van het pedagogisch/didactische deel van het werk en het kwaliteitsverbeterplan, en verzorgt de verslaglegging hiervan

-daarnaast voer je intakes met vrijwilligers en met cursisten/leerlingen die zich aanmelden bij Entree, je maakt een inschatting welke kwaliteiten docenten bezitten en met welke leerling/cursist een goede match te maken is. Samen met de docent stel je een plan op om het leerproces op gang te brengen. Vrijwilligers en stagiaires hebben vaak geen onderwijsachtergrond, dus worden door de coördinatoren wegwijs gemaakt.

-zo nodig vervang je zelf wel eens een les

Het is duidelijk dat voor deze taken pedagogisch didactische kennis, zoals PABO, leraren- of NT2 opleiding en ervaring gevraagd wordt. Je hebt een goed beeld van wat kinderen op school moeten leren en je kunt meedenken over de aanpak van kinderen of cursisten met leermoeilijkheden. Je hebt kennis van NT2 of bent bereid je erin te verdiepen. 

 -je geeft mede leiding aan administratieve werkzaamheden, verslaglegging e.d.

-verder denk je mee over het beleid en over de huidige en nieuwe activiteiten van Entree in relatie tot de doelstellingen en geeft hier mede vorm aan.

Gevraagde kennis en vaardigheden:

*PABO of een lerarenopleiding of een adequate, vergelijkbare opleiding 

*didactische vaardigheden

*verantwoordelijkheidsgevoel

*leiding kunnen geven

*kunnen samenwerken en overleggen

*inzicht in de leefwereld van onze leerlingen en cursisten

*communicatieve vaardigheden

Spreekt het werk van Entree je aan? Wij zoeken naast de huidige part time zzp-er een extra zzp-er voor 16 tot 18 uur in de week.

Richt dan een mail met CV en motivatie aan Toos de Ree

stichtingontmoetingscentrum@gmail.com

Meer informatie over Entree?

Telefoon: (033) 7520045 / 06 51871138

www.entree.jouwweb.nl

Haydnstraat 26a, 3816 XH Amersfoort 

 

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen

Waar

Haydnstraat 26a
Amersfoort

Contact

Margriet van der Heijden
Contactpersoon

Neem contact op met Margriet:

-18