Nieuwland

'Kind van Water' van Kelly Naber

2e Boek van Kelly Naber. Te bestellen via haar persoonlijk of via uw boekhandel.

Lotte staat voor een groot woud. Om haar heen is het mistig. Ze voelt een grote angst voor het woud. Het liefste wil ze wegrennen, maar ze kan zich niet bewegen. Lotte voelt hoe ze naar het woud getrokken wordt. Automatisch begint ze te lopen.

Lotte von Wasser is een vrij normale tiener, afgezien van haar gave om emoties van anderen te voelen. Dan krijgt ze last van nachtmerries over een vreemd woud. Daarom wordt ze naar haar grootmoeder gestuurd die in het Zwarte Woud woont. Voor het eerst hoort ze dat ze eigenlijk een elf is. Lotte raakt verwikkeld in een strijd tussen goed en kwaad. Om die strijd te kunnen winnen, zal ze nog veel over zichzelf moeten leren, maar ook over de elfen om haar heen. Wat zijn de verhoudingen tussen de elfen en wie kan ze nu écht vertrouwen?

Prijs

€17.95

Aanmelden

Kelly Naber - k.naber@live.nl
Amersfoort

Met weinig ruimte eigen groente kweken

Groei & Bloei Amersfoort heeft een nieuw cursusprogramma. We beginnen op 6 mei in Het Groene Huis met een vierdelige cursus biologisch moestuinieren. In juni, september en november organiseren we workshops bloemschikken. Zie https://amersfoort.groei.nl/

Moestuinieren kan overal en is niet alleen weggelegd voor tuinbezitters. Iedereen die een vensterbank of balkon heeft kan ook eetbare gewassen telen in potten of bakken.

In deze cursus leer je de basis van het biologisch moestuinieren. In vier avonden krijg je veel tips over heerlijke groenten en fruit, het zaaien en oogsten, vruchtwisseling, het inrichten van je balkon of tuin en ontdek je wat biodiversiteit kan doen.

De eerste cursusavond gaat over het starten van een moestuin. Het inrichten, de zaaikalender en het zaaien zelf. Tijdens de avond gaan we voorzaaien en je gaat met een zaaibakje naar huis.

De tweede avond gaat over het verzorgen van de planten tot aan de oogst. We kijken naar de bodem en bemesting daarvan en wat er verder zoal moet gebeuren voordat er geoogst kan worden (uitplanten, voeden, wieden, mulchen en het beschermen van de planten). We geven je enkele plantjes mee zodat je van oogst verzekerd bent!

De derde avond heeft als onderwerp wisselteelt en kleinfruit: de keuze, het snoeien en verdere verzorging. Daarnaast is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Wat ging er goed, zijn problemen herkenbaar, hoe gaan anderen daarmee om?

Tijdens de laatste cursusavond maken we alvast plannen voor het volgend jaar. Een nieuw teeltplan maken, zaden drogen, wat te doen met je grond in de winter, groenbemesters, e.d.

Docent Aart Hartog is al jaren een vervend moestuinder. Al vele jaren verbouwt hij, met behulp van een aantal principes vanuit de permacultuur, zijn eigen groenten, fruit en snijbloemen. Thuis maakt hij van de groenten en fruit heerlijke gerechten! Verder houdt Aart zich bezig met het ontwerpen van eetbare tuinen en is hij verbonden aan het ‘Jong leren eten programma’ als schoolmoestuincoach. 

Wanneer en waar: donderdag 6 mei, donderdag 27 mei, dinsdag 24 augustus en dinsdag 19 oktober, van 19:30 -21:30 uur bij Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort.

Kosten: voor leden van Groei & Bloei € 65,00 en voor niet-leden € 70,00. Dit zijn de totale kosten voor vier avonden. Het is inclusief materiaal om te starten met zaaien en enkele plantjes.

Aanmelden: per e-mail naar infocursus.genb@gmail.com

Amersfoort

Brussengroep

Voor kinderen van 8-12 jaar waarvan een broer of zus een (psychische) ziekte, beperking of handicap heeft. Tijdens de groep, die bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur, delen kinderen hun ervaringen, krijgen ze psycho-educatie en ervaren ze dat ze niet de enige zijn. Thema's die aan bod komen zijn o.a. de gezinssituatie, rollen in het gezin,het uiten van emoties, aandacht, sociale steun en wensen en grenzen van kinderen. Naast het praten over de thema's, worden er creatieve en sportieve activiteiten ondernomen en is er ruimte voor ontspanning. Voor ouders zijn er 2 ouderbijeenkomsten waarin naast het delen van ervaringen en uitleg over de groep, ook besproken wordt hoe je in gesprek gaat met je kind en je je kind thuis kan ondersteunen.

Aanmelden

Catelijne Mostert - spanningthuis@indebuurt033.nl - 06-23160647
Kruiskamp - Koppel

Naaigroep voor beginners en gevorderden

Attentie bewoners Kruiskamp en De Koppel

Naaigroep voor beginners en gevorderden

Op de donderdagochtenden komen dames bij elkaar om gezellig creatief bezig te zijn met stoffen en naaimachines. Dit doen zowel beginners als gevorderden aan mee. 

De mogelijkheid is om tijdens deze ochtenden kleding voor kinderen en volwassenen te maken vanaf patronen uit de patroonbladen. Maar ook om kleding te her/ en of verstellen. 

Voor degene die het iets kleiner willen aanpakken kunnen ze creatief aan de slag gaan met het maken van bijvoorbeeld tassen, schorten, hippe mondkapjes of kleine stoffengeschenkjes voor verjaardagen etc. 

Wij zijn 2 enthousiaste vrouwen die met alle liefde en plezier op een creatief manier hulp bieden aan de dames. 

Meld je vast aan of loop eens een keer bij ons binnen zodra het weer mag, wij verwelkomen alle buurtbewoners. 

(Dit in verband met de corona maatregelen)

Wij hopen je dan welkom te heten!

 • Dag/tijd: Donderdagochtenden van 9:30 - 12:30 uur 
 • Locatie: Liendertseweg 70A
 • Kosten €1,00 per keer (exclusief materialen) 
 • Aanmelden kan via naaiproject@gmail.com 

Hartelijke groet,

Fatiha & Saskia 

Aanmelden

Fatiha Dekhla - naaiproject@gmail.com
Amersfoort

Buurtvaders

Er zijn 26 Buurtvaders actief in de wijken Randenbroek/ Schuilenburg, Liendert/ Rustenburg, Koppel, Kruiskamp en VBL (Ganskuijl). Zij lopen één tot twee keer per week hun rondes in de wijken. Tijdens deze rondes worden tientallen bewoners en jongeren bereikt. De buurtvaders spreken tieners en jongeren aan op hun gedrag.

Daarnaast houden de Buurtvaders toezicht bij speciale gelegenheden (buurtfeesten, Oud en Nieuw, sportevenementen etc.), waar zij ook veel jongeren bereiken en helpen bij het handhaven van de openbare orde.

Aanmelden

mohamed.boulahrouz@indebuurt033.nl
Vermeerkwartier - Bergkwartier - Bosgebied - Leusderkwartier

WijkWerkGroep

BuurtBestuurt is de werkwijze van Indebuurt033 waarbij inwoners meebepalen wat er nodig is in hun wijk. Dat geldt voor zowel activiteiten als soorten ondersteuning die nodig zijn om prettig met elkaar samen te leven.

Inwoners brengen samen met Indebuurt033 en andere betrokken wijkwerkers de behoeften en wensen van hun wijk in kaart en bepalen dan de belangrijkste aandachtspunten waar de komende tijd aan wordt gewerkt in de wijk. Deze aandachtspunten zijn terug te vinden in de verschillende wijkplannen en een stedelijk plan.

Subsidieaanvragen voor bewonersinitiatief worden getoetst aan deze wijkplannen.

In Amersfoort-Zuid noemt het Buurtbestuur zich WijkWerkGroep. De Wijkwerkgroep bestaat op dit moment uit zes bewoners/vrijwilligers en vijf professionals die in Amersfoort-Zuid werken. In deze groep denken we na over initiatieven in de wijk. Zo nodig helpen we initiatiefnemers om een goede aanvraag in te dienen. Samen maken we Amersfoort-Zuid sterker!

Wil je meedoen?

In principe kan iedereen zich bij de wijkwerkgroep aansluiten. Heb je ideeën over wat deze wijk kan gebruiken en heb je tijd om mee te denken? Neem dan contact met ons op. Er zijn allerlei mogelijkheden om je in te zetten voor Amersfoort-Zuid! 

Meer weten?

Kijk voor alle informatie op www.indebuurt033.nl. Hier vind je onder andere het wijkplan, de criteria voor subsidie en een overzicht van initiatieven waar subsidie aan is toegekend. Ook vind je informatie over de aanvraagprocedure. Kom je er niet uit? Bel of mail ons dan: buurtbestuurzuid@gmail.com of Buurtnetwerker Hetty Buist: Hetty.buist@indebuurt033.nl  06 1093 2423

Wij werken voor Amersfoort-Zuid

Amersfoort-Zuid bestaat uit Bosgebied, Bergkwartier, Leusderkwartier en Vermeerkwartier. Het is een groot stadsdeel en er wonen zo'n 23.000 mensen. Met veruit de meeste mensen in Amersfoort-Zuid gaat het goed. Ze wonen naar hun zin en houden van hun buurt. Veel mensen zijn actief en nemen initiatief. Zij kennen veel buurtgenoten en kunnen op elkaar vertrouwen.

Er zijn ook mensen met wie het minder goed gaat. Mensen met geldzorgen of gezondheidsklachten. Mensen die hun huis niet uit durven of kunnen. Sommige mensen voelen zich eenzaam of onveilig. Als Wijkwerkgroep zetten we ons in om de kracht van Amersfoort-Zuid verder te versterken en om mensen die het zelf moeilijk redden, een steuntje in de rug te geven.

We organiseren ‘buurtdialoogtafels’ waar we praten met bewoners over wensen en dromen, zodat we een beeld hebben van wat er leeft. Ook denken we mee over initiatieven die de wijk nodig heeft.

Heb je een goed idee voor de wijk?

Er zijn in Amersfoort-Zuid tientallen, misschien wel honderden mensen met initiatieven, projecten en ideeën die goed zijn voor de wijk. Je kunt denken aan ontwikkeling van plekken waar mensen elkaar ontmoeten, hulp aan kwetsbare ouderen, ondersteuning van mantelzorgers, vervoer voor mensen die minder mobiel zijn, budgetadvies of participatie.

Zulke initiatieven ondersteunen we met subsidie. De gemeente heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld en de Wijkwerkgroep adviseert over de besteding ervan.

Als kader geldt een wijkplan dat we gezamenlijk hebben opgesteld. Daarin staan tien duidelijke doelstellingen. Wij kijken of initiatieven eraan voldoen. Het wijkplan staat op www.indebuurt033.nl.

Wil je een aanvraag indienen?

Denk je dat jouw plan in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met de Buurtnetwerker of dien een aanvraag in. Een formulier daarvoor staat op www.Indebuurt033.nl. Viermaal per jaar vergadert de wijkwerkgroep over de ingediende subsidieverzoeken. Wij geven advies aan Indebuurt033. Zes weken na de sluitingsdatum, krijg je bericht of de subsidie wordt toegekend.

Aanmelden

Hetty Buist - hetty.buist@indebuurt033.nl - 06-10932423
Amersfoort

Hulp bij PC, Laptop, Mobiel? Techneuten

Heeft u problemen met uw computer, laptop, tablet, printer en/ of telefoon. Of werkt uw internet of mail niet. Krijgt u storingsmeldingen op het scherm. Heeft u een nieuwe laptop, computer of telefoon en krijgt u de software zoals bijvoorbeeld Windows of virusscanners niet juist geïnstalleerd? Kortom heeft u vragen rondom ICT hard en software. Bel of mail ons! 

U kunt ons bereiken via techneuten@indebuurt033.nl of bel tijdens kantooruren met 033 – 469 2 469. U wordt door de receptionist gevraagd enkele gegevens achter te laten waarna u wordt benaderd voor en afspraak. Dat kan een huisbezoek zijn of een telefonische afspraak met één van de techneuten.

Aanmelden

techneuten@indebuurt033.nl - 033-4692469
Vermeerkwartier - Bergkwartier - Bosgebied - Leusderkwartier

Wij hebben plek voor eenzame ouderen!

Sinds kort is de stichting Met je hart ook actief in Amersfoort. Bent u of kent u een zelfstandig wonende oudere die zich eenzaam voelt en die graag in contact komt met buurtbewoners? Er is nog plek! Stuur een mail met uw contactgegevens naar de coördinator xenia.hageman@metjehart.nl en wij nemen contact met u op.

Stichting Met je hart laat ouderen weer genieten; van mooie momenten èn van nieuwe vriendschappen. Door waardevolle ontmoetingen te organiseren in een warme, sociale setting, en de geweldige inzet van restaurants en hun gasten, bedrijven, organisaties, scholen en vrijwilligers doen ouderen meer mee in hun eigen buurt. Door Corona is deze behoefte des te groter geworden. De ouderen komen regelmatig samen voor een kop koffie, een lunch of een diner, aan een stamtafel die steeds dezelfde samenstelling heeft. 

‘Eenzaamheid kun je niet wegnemen, wel verzachten. En dat doen we door ontmoetingen te organiseren op plekken waar ook andere mensen elkaar ontmoeten, zodat er sprake is van zien en gezien worden. Er worden mooie verhalen gedeeld en levensvragen besproken. Het terugkerende karakter van de stamtafels zorgt ervoor dat mensen elkaar regelmatig zien, waardoor er ècht contact ontstaat en zelfs nieuwe vriendschappen. Vanwege de Coronacrisis is het nu niet mogelijk bijeen te komen aan stamtafels; aandacht en ontmoeting vinden nu op veilige wijze plaats bij een kopje koffie thuis, een telefoongesprek of met een kleine verrassing. Maar zodra het weer kan komen de stamtafels weer samen.’ 

Bent u ouder dan 70 jaar, woont u zelfstandig en komt u graag in contact met mensen uit uw eigen buurt? U bent van harte welkom.

Aanmelden

Xenia Hageman - xenia.hageman@metjehart.nl
Nieuwland

Craniosacraal therapie

Cranio

Craniosacraal therapie, kortweg cranio, is een lichaamsgerichte therapie met zijn oorsprong in de osteopathie. Bij cranio wordt het bindweefselsysteem gebruikt om klachten in het lichaam te behandelen. Door technieken met zachte aanraking verdwijnen de blokkades. Dit helpt om klacht(en) te laten verminderen of op te lossen én inzicht te krijgen in de oorzaak ervan. Functioneert je bindweefselsysteem goed dan zorgt dit voor een soepel en ontspannen bewegend lichaam.

Cranio helpt bij klachten zoals:

 • Nek-, rug en/of schouderklachten,
 • Stress en stress gerelateerde klachten
 • Hoofdpijnklachten, 
 • Onbegrepen klachten (SOLK)
 • Bekkenklachten
 • Burn-out
 • Buikklachten (Spastische darm, prikkelbaar darmsyndroom (PDS)
 • Slaapproblemen
 • Chronische pijnklachten
 • .....

Ervaren of kennismaken

Ervaar je klachten als hierboven omschreven en wil je ervaren wat craniosacraal therapie voor je kan doen? of Wil je eerst een gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten? 

Prijs

€0

Aanmelden

Micheline Vijverberg-ter Meulen - info@craniomn.nl - 06-54654856
Hoogland - Kattenbroek

Massage

Wil je jezelf eens lekker verwennen of ben je gestrest of vaak moe? Dan ben je toe aan een heerlijke ontspanningsmassage? Maak snel een afspraak en ervaar wat deze massage met je doet. Ik masseer 45-50 min in een fijne rustige sfeervolle omgeving.

Zorg wel dat je gedoucht bent, prettig voor jou en mij.

Warme groet, Conja Hopman

Prijs

€45

Aanmelden

Conja Hopman - conjahopman@kpnmail.nl - 31650295125
Amersfoort

Kijk met een deugdenbril naar je kind

Door een 'deugdenbril' op te zetten kun je met andere ogen naar (je) kinderen kijken. En naar jezelf. Je kind spiegelt namelijk welke deugden bij jou sterk aanwezig zijn en welke meer aandacht verdienen. Deze ‘aanwijzingen’ kun je concreet toepassen in je leven, relatie, werk of de opvoeding. In drie dagdelen zul je deugden in anderen herkennen en erkennen, ervaar je hoe het is om deugden in te zetten in de communicatie met je kind (en met anderen) en leer je over het belang van luisteren.

De workshop gaat door bij minimaal vier deelnemers op locatie, maar kan ook online gevolgd worden. Informeer naar de mogelijkheden.

Prijs

€150

Aanmelden

beanoor@live.nl
Amersfoort

De kunst van boos zijn

Doe mee met de online training: De kunst van boos zijn

Wordt je kind continu boos en weet je het even niet meer? Dan heb ik een oplossing die je zeker zal interesseren. Met het unieke online programma DE KUNST VAN BOOS ZIJN voor ouder en kind geef ik je alle tools die nodig zijn om het boze gedrag van je kind beter te begrijpen. Je kind leert zijn of haar emoties te herkennen, te verdragen en dat wat dwars zit te uiten. Jij leert zo te reageren dat je kind kalmeert. Het wordt thuis weer rustig, ontspannen en er gaan weer gezellige genietmomenten ontstaan met het gezin.

Prijs

€81

Aanmelden

Sander Kooijman - info@jeugdenkinderpraktijkrota.nl - 618398533
Zoom