Etalage van Amersfoort

Ontdek hier activiteiten en initiatieven zonder vaste datum

Kruiskamp - Koppel
Ontwikkeling

OPENING "DE GROENE LINIE"

Leuke bijeenkomst met mensen die plantenbakjes vulde en een mini moestuin opzetten. (sorry van het ontbreken van de foto's............moeilijk dingetje met de site)

Kruiskamp - Koppel
Ontwikkeling

Opening veld 8, hoge kwartier tegenover

Op 11 mei vieren we de opening van een speelveld in Veld 8 in Hogekwartier (tegenover het Parsifalpad). Wethouder Tigelaar en onze directeur Joan van der Burgt zijn hierbij aanwezig. Er was ook een ijscocar, Het Mobiel Terras was er ook zodat de mensen even konden zitten. De tijd is tussen 14.00 en 15.00 uur

Schothorst - Zielhorst - Hoefkwartier
Bijeenkomsten

Meditation Sangha

I enjoy organizing Meditation evenings. I can do this at Sandenburg 20. However to be able to organize this, I need some more insurance that people will come.

Before I organize the next event, I would like to have at least 5 people interested. This does not mean I will expect you at the next event. Consider it a mailing list, where I will keep you posted on the upcoming event. I will also share a story of how I see meditation, for every new subscriber. Because of this mailing list, I will know if there is enough interest to organize the event.

https://mailchi.mp/ffe382306cff/meditationsangha

Agenda Wednesday evening 19h-20:30h:

 • Guided Meditation
 • Listening, where one shares and the other listen in silence
 • Silent Meditation
 • Tea ceremony
 • Heart Sutra

Liendert - Rustenburg
Gemeente

In gesprek met onderhandelende partijen

In gesprek met de stad over te maken keuzes nieuwe coalitie

06 mei 2022

Formateurs Pim van den Berg (D66) en Patricia Seitzinger (GroenLinks) hebben in de afgelopen weken goede gesprekken gevoerd met D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren over de vorming van een nieuwe coalitie. De komende jaren is er een aantal grote en belangrijke opgaven te realiseren.

De formerende partijen hebben aangegeven verder te willen spreken over de wijze waarop die opgaven uitgevoerd kunnen worden. Daarbij is het voor hen van belang dat bij de uitvoering van die opgaven het bewaken van de grenzen van onze planeet en het creëren van gelijkwaardige kansen voor iedereen, centraal staan. Ook geven de formerende partijen aan dat samenwerking met bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in de stad essentieel is om Amersfoort verder te ontwikkelen naar een groene en progressieve stad.

In gesprek met de stad

Niet alleen om alle krachten te bundelen om al die grote opgaven te realiseren en te weten wat voor anderen belangrijk is, maar ook om samen te bewaken dat iedereen in onze stad mee kan komen in alle vernieuwingen en ontwikkelingen. Om die reden willen de formerende partijen ook nu, in het stadium van het vormen van een coalitieakkoord, in gesprek met bewoners en partijen in de stad. Deze gesprekken zijn wat hen betreft een begin van intensiever contact de komende jaren rondom grote opgaven. Bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties zijn uitgenodigd om met de formerende partijen in gesprek te gaan. Hiervoor worden de komende weken op vijf plekken in de stad, vijf gesprekken gevoerd.

Per bijeenkomst staan andere onderwerpen centraal:

14 mei Wonen en mobiliteit

21 mei Sociaal domein, jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt

28 mei Energietransitie en economie

4 juni Sport en cultuur

11 juni Samenwerking met de stad en regio en financiën

In de gesprekken worden dilemma’s over nog te maken keuzes voorgelegd. Aan de deelnemers wordt gevraagd argumenten voor en tegen mee te geven. De gesprekken vinden plaats voordat de formerende partijen zelf in gesprek gaan over dat thema. Zij betrekken de opbrengst van de gesprekken in hun vervolggesprek. Aan het eind van het onderhandelingsproces geven de formerende partijen een toelichting op de afwegingen die zijn gemaakt over de wijze waarop de input uit de bijeenkomst is verwerkt in het uiteindelijke programma.

Aanmelden

Aan deze openbare gesprekken kunnen alle geïnteresseerde bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties deelnemen. Om iedereen voldoende ruimte te geven in het gesprek is er een maximaal aantal mensen dat kan deelnemen. Daarom is het verzoek aan iedereen om zich aan te melden via Aanmelden voor stadgesprekken.

Vathorst-Hooglanderveen
Gezondheid

Vathorst GEZond voor kinderen

Vathorst GEZond voor kinderen met overgewicht 

Tegenwoordig hebben veel kinderen een ongezonde leefstijl en heeft ruim 13% van de kinderen overgewicht. Dit kan er voor zorgen dat er conditioneel en/of motorisch problemen ontstaan. Vathorst is een wijk waarin relatief veel jonge kinderen wonen. Ook Vathorst ontkomt er niet aan dat het gemiddeld gewicht bij kinderen stijgt en er een afname is in activiteiten.  

Om bij kinderen in Vathorst een gezonde leefstijl te ontwikkelen is een programma opgezet waarbij er een samenwerking is tussen verschillende zorgverleners zoals de huisarts, kinderfysiotherapeut, diëtiste en de buurtsportcoach. 

Doelgroep:  

Het programma is gericht op kinderen tussen de 8 en 12 jaar met een hoger BMI, die conditioneel en/of motorisch moeite hebben om mee te komen. 

Doel:  

Het hoofddoel van het programma is het behalen van de beweegrichtlijn voor kinderen (meer dan 1 uur per dag matig-intensief bewegen plus 3x per week spier- en botversterkende activiteiten excl. gym op school) en een gezond voedingspatroon. Daarnaast komt het ontwikkelen van een beter zelfbeeld aan bod.  

Inhoud van de kinderfysiotherapie:  

De kinderfysiotherapie bestaat uit een beweegprogramma van 4 maanden. Gedurende deze periode komen er 16 lessen met 8 verschillende onderwerpen aan bod. We richten ons op het verbeteren van de conditie door gebruik te maken van de fitnessapparatuur, maar hiernaast hebben we ook aandacht voor o.a. balvaardigheden, kracht en balans door middel van oefeningen. 

Waar: KinderFyzie, locatie Vathorst Wervershoofstraat 363 

Wanneer: Woensdag middag 16:00-17:00 

Duur: 16 lessen van 60 minuten 

Vergoeding: via de zorgverzekeraar 

Aanmelding: via mail (info@fyzie.nl) of bellen naar onze praktijk op nummer 033-2048000. 

Wil jij weten met wie je te maken krijgt binnen dit project? Hieronder stellen de kinderfysiotherapeut, diëtiste en de buurtsportcoach zich voor! 

Kinderfysiotherapeut:  

Mijn naam is Bente en ik begeleid de kinderen die komen sporten in de groep. Mijn doel is om kinderen te motiveren tot bewegen en de kinderen te laten ervaren dat bewegen leuk is! Bij de intake zal ik jullie (waar nodig) in contact brengen met de diëtiste en de buurtsportcoach. Zij kunnen jullie verder helpen op gebied van voeding en het kiezen van een sport. In de lessen beginnen we altijd op de fitnessapparaten. Vervolgens zullen we elke les in parcours vorm oefeningen doen die aansluiten bij een bepaald thema, bijvoorbeeld evenwicht, kracht, balvaardigheid, etc. Als afsluiting doen we een gezamenlijk spel.  

Hopelijk tot snel! Heb je nog meer vragen? Stuur gerust een mailtje naar bbruijn@fyzie.nl 

Diëtiste: 

Als de dokter zegt dat je naar een diëtist mag, kom je bij één van ons terecht! Wij gaan met jou en je vader en/of moeder kijken naar wat je allemaal eet. Dan kijken we of er misschien dingen beter kunnen. We proberen steeds op een speelse manier kleine haalbare stapjes te zetten. Zo helpen we je op een gezonde manier op te groeien. 

Je kunt een afspraak maken op het algemene nummer: 088-4253600 of mailen naar info@dietheek.nl 

Buurtsportcoach: 

Wij zijn Piroska Baars en Sven Slop, buurtsportcoaches in Vathorst en Hooglanderveen. Onze opdracht is zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort in beweging brengen. Samen met onze SRO-collega’s creëren wij de optimale condities om jong en oud te laten bewegen en sporten. Beweging is namelijk veel meer dan alleen het fysieke aspect. Beweging verbindt, biedt ruimte in je hoofd, geeft energie en zet mensen weer midden in de maatschappij. Als buurtsportcoaches helpen we jou graag mee om een geschikte sport- of beweegactiviteit te vinden. We vertellen je over het aanbod in de wijk en kunnen een proefles bij een sportvereniging of andere sportaanbieder voor je regelen. Heb je een vraag over sporten of bewegen bij jou in de buurt? Laat het ons dan weten! 

Piroska Baars | PBaars@sro.nl | 06 10 97 08 12

Sven Slop | SSlop@sro.nl | 033 422 51 86

Prijs

Gratis
Amersfoort
Ontwikkeling

Doe mee met MDT - Buddy to Buddy YOUNG

NIEUW! Buddy to Buddy YOUNG!

Vanaf dit jaar krijgen jongeren tussen de 14 en 27 de kans om - gecombineerd met het reguliere buddyschap - ook een MDT-traject (Maatschappelijke diensttijd) bij ons te doorlopen en een certificaat te behalen. Val jij in die leeftijdscategorie of heb jij nog een neefje/nichtje, vriend/vriendin of buurjongen/meisje in die leeftijdscategorie? Doe mee! Zegt het voort!

De MDT-reis

Hun wereld openstellen voor andere culturen, bijdragen aan een inclusievere samenleving en minder eenzaamheid voor vluchtelingen. Dat is het doel van dit reguliere MDT-traject voor jongeren dat in totaal 5 maanden duurt. Deelnemers verruimen hun eigen wereld en helpen vluchtelingen met integreren door 1 op 1 wekelijks met elkaar op te trekken. Hierdoor krijgen de jongeren een grotere betrokkenheid bij de opvang en integratie van vluchtelingen.

De deelnemers doen eerst mee aan een aantal vaste onderdelen, zoals een informatiebijeenkomst, intake en een informatief en interactief college. Daarna worden de buddy’s op basis van gemeenschappelijke interesses aan elkaar gekoppeld. De koppeling start tijdens een feestelijke matchingsdag. Na deze start spreken de buddy’s elke week 1 op 1 af. De jongeren zetten hun talenten in door samen een groepsactiviteit te organiseren voor alle andere buddy’s. Elke twee weken doen de jongeren mee aan een groepsactiviteit.

Tijdens het traject zijn er begeleidingsbesprekingen met een begeleider en intervisiebijeenkomsten. De MDT-reis wordt afgesloten met een eindfeest. Elke deelnemer ontvangt een landelijk MDT-certificaat.

De tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per week, gedurende 5 maanden en in totaal tussen de 80 tot 100 uur.

Lees meer op: https://buddytobuddy.nl/young/

Meld je aan als buddy en geef aan dat je een MDT bij ons wilt lopen: http://eepurl.com/hhcApz

Prijs

Gratis
Amersfoort
Ontmoeten

Doe mee, word buddy!

Houd jij ervan om verbinding te maken met andere mensen? Verdiep jij je graag in verschillende culturen en houd je daarnaast van samen plezier maken? Dan wil jij misschien wel buddy worden van een nieuwkomer met een vluchtelingenachtergrond in Amersfoort!

We draaien meerdere rondes per jaar. Meld je aan via http://eepurl.com/hhcApz. Dan kijken we samen wanneer je jouw buddyschap het beste kunt starten.

Bekijk voor meer informatie onze website: www.buddytobuddy.nl/amersfoort of stuur een mailtje met jouw vragen naar amersfoort@buddytobuddy.nl

Prijs

Gratis
Stedelijk
Welzijn

Zonnebloem regio Eemland

https://zonnebloem-eemland.nl/home

Liendert - Rustenburg
Sociaal

Eerste Amersfoortse ‘vreedzame’ magazine

Liendert en Schuilenburg blikken terug op 2 jaar Vreedzame Wijk

De twee vreedzame wijken in Amersfoort, Liendert en Schuilenburg, kijken samen met inwoners en partners terug op twee jaar Vreedzame Wijken. Dat doen ze het magazine ‘Wij Zijn’ waarin kinderen, inwoners en organisaties vertellen over hun ervaringen in de wijk. In het tijdschrift lees je over de verschillende activiteiten die plaatsvonden, zoals de opening van het vreedzame buurtplein of de start van een kinderpersbureau. Coördinators Suzanne Toussaint en Saida Tesaguaguin van IndeBuurt033: “We zijn zo trots op iedereen in onze wijken als we door het tijdschrift bladeren. Daarnaast zijn er zóveel vreedzame initiatieven in de wijken geweest, dat ze niet eens allemaal in het magazine pasten”.

Dit is pas het begin!

Natuurlijk betekent een terugblik niet dat Vreedzaam Liendert en Vreedzaam Schuilenburg eindigen. “We zien juist een fantastische basis om door te gaan op de ingeslagen weg met natuurlijk inwoners en partners in de wijk. En bovenal met de kinderen, zij zijn onze toekomst!”

Wat is een Vreedzame Wijk?

Samenleven op positieve wijze. Dat klinkt logisch en makkelijk, dat is niet altijd zo. In Vreedzame Wijken wordt goed nagedacht over hoe we met elkaar samenleven. En we denken er niet alleen over na: we passen het toe in de wijk. Daarbij zetten we onze kinderen centraal. Want vreedzaam samenleven begint bij de basis: bij onze kinderen! Zij zijn de nieuwe generatie en daarmee de toekomst van onze wijken. Daarom vinden we het fijn en belangrijk dat we in onze wijken Vreedzame Scholen hebben, De Windroos, Het Spectrum en de Wijde Wereld. De scholen werken vanuit onze pedagogische visie. In die visie staan 4 principes centraal:

 • Een positieve sociale gemeenschap (we horen bij elkaar)
 • Conflicthantering en mediatie (we lossen conflicten zelf op)
 • Taken en verantwoordelijkheden (we dragen allemaal een steentje bij)
 • Omgaan met diversiteit (wij zijn allemaal anders)
Liendert - Rustenburg
Bijeenkomsten

Basistraining vreedzame wijk

In Liendert & Schuilenburg bouwen we aan een wijk waarin ouders, scholen en buurten samen opvoeden en met elkaar in gesprek gaan over hoe ze dat samen doen. En waar de ambitie verder gaat dan onze kinderen te laten opgroeien in een positief klimaat. Waar we de ambitie hebben dat deze kinderen opgroeien tot de actieve burgers. Juist door daar nu al mee te spelen en oefenen. Iedereen die actief is op gebied van jeugd, jongeren en ouders/bewoners in Liendert & Schuilenburg is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

In de basistraining Vreedzame Wijk kijken wij naar wat de kinderen op (Vreedzame) scholen leren over gedrag, veiligheid, verantwoordelijkheid voor de omgeving en het omgaan met conflicten. Zodat wij als volwassenen op dezelfde manier kunnen reageren en hen daarbij helpen. Hoe mooi is het als er steeds meer plekken in de wijk komen waar kinderen maar ook wij zelf kunnen oefenen met democratische vaardigheden.

Ook krijg je handige tips waardoor het contact met kinderen makkelijker wordt. Of dit nu thuis is, bij de sportclub, in het buurthuis of op het speelplein.

 De basistraining bestaat uit 3 dagdelen.

Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden; de gemeente Amersfoort onderschrijft het belang van het bouwen aan een samenhangend positief pedagogisch klimaat in de wijken en maakt de training in samenwerking met indebuurt033 mogelijk.

De trainingen worden gegeven door Petra Jongerius, stichting Dock Utrecht en ondersteund door Suzanne Toussaint en Saida Tesaguaguin van Indebuurt033. 

 We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze training.

Basistraining ochtend: 

- Ma  9 mei 2022, 09.30 – 12.00

- Ma 23 mei 2022, 09.30 – 12.00

- Ma 30 mei 2022. 09.30 – 12.00

 Locatie: Sportcomplex Amerena, De Velduil 2, Amersfoort

Aanmelden vóór 26 april 2022 per mail via :  suzanne.toussaint@indebuurt033.nl of saida.tesaguaguin@indebuurt033.nl  

Prijs

Gratis
Liendert - Rustenburg
Groenvoorzieningen

Voortuinkeuringen Liendert Rustenburg

 GR0EI & BLOEI AMERSFOORT KEURT VOORTUINEN IN LIENDERT EN RUSTENBURG

Elk jaar stuurt Groei & Bloei vrijwilligers op pad om voortuinen te beoordelen. Ging het voorheen vooral om het plezier in tuinieren te stimuleren en de woonomgeving op te fleuren, de laatste jaren zijn daar duurzaamheid en leefbaarheid bij gekomen. Wijken met groen zijn in de zomer koeler dan versteende wijken en het groen zorgt voor extra waterberging bij extreme regenval. 

De vrijwilligers gaan drie keer op pad: in voorjaar, zomer en herfst. In de lente worden alle voortuinen met behulp van een scorelijst bekeken. Een aantal tuinen wordt dan genomineerd. De keren daarna worden alleen de genomineerde tuinen bekeken. Het gaat er dus om wie de mooiste voortuin heeft door het hele jaar heen. Daar worden uiteindelijk de prijswinnaars uit gekozen.  

Ga aan de slag met je voortuin! Je hebt nu nog de tijd om alles piekfijn in orde te brengen. Fijn voor je conditie en daarbij leidt het al snel tot een praatje met buren over het hekje. Iedereen maakt graag een ommetje langs een fleurige voortuin.

Bij de prijsuitreiking is iedereen welkom. Deze vindt plaats op 24 november 2022 om 20.00 uur in Het Groene Huis in Amersfoort.Met een boeiende presentatie worden informatie en ideeën aangereikt voor een aantrekkelijke voortuin. Ook is er aandacht voor privacy: tips hoe je zonder hoge haag de inkijk kunt beperken. Een leuke, informatieve avond voor elke tuinliefhebber. 

Amersfoort
Hulpverlening

Chat met Fier i.s.m. Lady’s Linked

Herken jij deze situaties – bij jezelf óf bij een ander? Chat er anoniem over.

 1. Wordt er thuis gescholden? Of geslagen?
 2. Moet jij seks hebben tegen je wil?
 3. Word jij bedreigd door iemand die jouw (naakt)foto heeft?
 4. Dwingt iemand jou om drugs te dealen?
 5. Is er bij jou thuis altijd ruzie? En voel je je hier niet fijn?
 6. Maken mensen misbruik van jouw (bank)rekening of andere persoonlijke gegevens?
 7. Zet je familie je onder druk om te trouwen met iemand tegen je wil?

De chat is open op:

Maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 6.00 uur

Start direct met chatten!

Zaterdag, zondag en feestdagen van 20.00 tot 6.00 uur

Ben je in direct gevaar en loopt een situatie uit de hand? In geval van nood, bel altijd 112!

Prijs

Gratis
Amersfoort
Ontmoetingsplaats

Jongerencentra

Jongerencentra in Amersfoort

Ontmoet andere jongeren in het jongerencentrum

Wil je de andere jongeren in je wijk ontmoeten? En samen met hen een gezellige tijd hebben? Kom dan eens naar een van de jongerencentra in Amersfoort. Er zijn er vijf, verspreid over de stad: De Bunker, So What, The Game, De Rest en Jongerencentrum Vathorst. In Nieuwland is er Jongerenontmoetingsplek De Dreef.

Wat kun je doen in het jongerencentrum?

Op een paar vaste tijden in de week kun je binnenlopen bij het jongerencentrum. De openingstijden vind je onderaan de pagina. Je kunt dan andere jongeren ontmoeten en samen relaxen, muziek luisteren, kletsen en gezellig iets drinken. Er zijn ook altijd een paar volwassen begeleiders.

Activiteiten voor jou en je vrienden en vriendinnen

Ieder jongerencentrum organiseert ook activiteiten voor jongeren, zoals een hobbyclub, een groep voor meiden, voetbalwedstrijden en nog veel meer. Kijk op de website van de jongerencentra voor de activiteiten in het jongerencentrum bij jou in de buurt.

Waar vind je de jongerencentra?

 • In Hoogland – Jongerencentrum De Bunker, Engweg 7.
 • In Zielhorst – Jongerencentrum So What, Spinetpad 4.
 • In Liendert/Rustenburg – Jongerencentrum The Game, Wiekslag 94.
 • In Soesterkwartier – Jongerencentrum De Reset, Plataanstraat 19.
 • In Vathorst – Jongerencentrum Vathorst, Wezeperberg 6.
 • In Nieuwland – Jongerenontmoetingsplek Op Dreef, Zeldertsedreef 3A.

Openingstijden

Jongerencentrum De Bunker:

Maandag: gesloten

Dinsdag: 19.00 – 22.00 uur

Woensdag: 19.00 – 22.00 uur

Donderdag: 19.00 – 22.00 uur

Vrijdag: gesloten

Zaterdag: gesloten

Zondag: gesloten

So What (jongeren 12 – 23 jaar)

Maandag: 19.00 – 22.00 uur

Dinsdag: 20.00 – 22.00 uur

Woensdag: 19.00 – 22.00 uur

Donderdag: 19.00 – 22.00 uur

Vrijdag: 19.00 – 22.00 uur

Zaterdag: gesloten

Zondag: gesloten

The Game:

Dinsdag: 13.00 – 18.00 uur

Donderdag: 13.00 – 18.00 uur

De Reset:

Jongerencentrum Vathorst:

Maandag: 19.00 – 22.00 uur (leeftijd 18 tot 23)

Dinsdag: 17.00 – 21.00 uur (leeftijd 12 tot 17)

Woensdag: 19.00 – 22.00 uur (leeftijd 18 tot 23)

Donderdag: gesloten

Vrijdag: 19.00 – 22.00 uur (leeftijd 18 tot 23)

Zaterdag: 17.00 – 21.00 uur (leeftijd 12 tot 17)

Zondag: gesloten

Jongerenontmoetingsplek Op Dreef:

Woensdag: 14.00 – 16.00 uur (groep 7/8)

Donderdag: 19.00 – 22.00 uur (12+)

Vrijdag: 16.00 – 19.00 uur (meidengroep 12+)

Amersfoort
Ondersteuning

Jongeren Informatie Punt

Heb je vragen, wil je iets leren of organiseren?

Het Jongeren InformatiePunt helpt jongeren verder

Heb je vragen over bijvoorbeeld werk of school? Over geld, schulden of dingen die je moet regelen? Of over andere dingen waar je als jongere mee te maken krijgt? Dan kun je terecht bij een van de Jongeren Informatie Punten (JIP). Bij ons krijg je gratis advies, informatie en hulp. We organiseren activiteiten waar je iets leert of waar je anderen ontmoet.

Kom naar het JIP

Wij zijn er voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Je kunt bij ons binnenlopen of een afspraak maken. We luisteren naar je. We geven je advies en informatie. En we bekijken samen met jou wat je nodig hebt om weer verder te kunnen. Je hoeft niks te betalen.

Doe mee aan onze activiteiten

We organiseren regelmatig activiteiten waaraan je kunt meedoen. Trainingen, workshops en sportactiviteiten. Je leert er iets dat leuk en nuttig is. Plus je ontmoet andere jongeren. Kijk ook op Samenindebuurt033.nl.

Help mee in het JIP

Wil je een activiteit organiseren? Of wil je zelf graag andere jongeren helpen? Kom dan snel bij ons langs om te bespreken wat je wil en wat er kan. Voor sommige activiteiten kun je geld aanvragen. Wij helpen je daar graag bij!

Waar vind je ons?

Er zijn twee Jongeren Informatie Punten in Amersfoort.

Jongeren Informatie Punt – Liendert

Wiekslag 94 (The Game), 3815 GS Amersfoort.

Geopend op:

 • Maandag          12.00 – 20.00 uur
 • Woensdag 12.00 – 20.00 uur
 • Vrijdag       17.00 – 20.00 uur
 • Op dinsdag en donderdag wisselen de tijden. Bel als je een afspraak wilt maken. Op maandag, woensdag en vrijdag kun je gerust binnen komen lopen!

Jongeren Informatie Punt – Zielhorst

Spinetpad 4, (SoWhat), 3822 DT Amersfoort.

 • Hier werken we op afspraak. Je kunt voor een afspraak bellen naar 06 4154 6113.

Voor meer informatie over het JIP kun je mailen naar jip@indebuurt033.nl of bel 033 204 8677.

Prijs

Gratis
Nieuwland
Therapeuten

Essentia Zorg

Zit je tegen een burn-out aan of bemerk je spanningen in je lichaam die eigenlijk eerder opgelost hadden kunnen worden? Neem jezelf en je lichaam serieus. Voorkomen is beter dan genezen!

Of je preventief een vinger aan de pols wilt houden of aan die ene klacht wilt werken. Je kiest zelf wanneer je een behandeling in wilt zetten vanuit je Essentia Zorg pakket.

Het Essentia Zorg pakket, verzeker jezelf van een preventieve als wel een oplossingsgerichte aanpak van je eigen gezondheid.

Het Essentia Zorg pakket (duur: 1 jaar)

 • €65 p/m;
 • 12 behandelingen met 25% korting per jaar;

Het Essentia Zorg pakket (duur: 2 jaar)

 • €32,50 p/m;
 • 12 behandelingen met 50% korting per jaar;

Omdat veel zorgverzekeraars geen vergoeding meer bieden voor alternatieve geneeswijzen of pas rendabel zijn na 14 behandelingen kan je gebruik maken van het Essentia Zorg pakket als alternatief.

Wil je graag weten of Essentia Therapie bij jouw hulpvraag past? Bel dan voor een GRATIS en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Prijs

€20,80
Binnenstad
Netwerken

Creatieve inloop MET Bo

Een creatieve inloop op de woensdagochtend van 10u - 12u op 9 febr, 23 februari, 9 maart en 23 maart. Net als tijdens onze andere inloop momenten is iedereen welkom. Op deze ochtendinloop is een jongerencoach van Kwintes aanwezig! Elke maand staat er iets creatiefs op het programma. In februari is dat macramé. Kom lekker meedoen! Gewoon zitten en nieuwe mensen ontmoeten is ook helemaal goed.

Amersfoort
Coaching

Challenge praten over gevoelens verlengd

De challenge: Praten met kinderen over gevoelens is verlengd!

Vigo is geen prater. Want als mamma Sandra aan Vigo vraagt “wat er is” dan komt er meestal niet meer uit dan "ja goed mam". Mama Sandra merkt wel dat Vigo zich steeds meer terug trekt en vervolgens loopt zijn emmertje over. Plotseling kan hij zo maar heel boos worden. Mama Sandra heeft al van alles probeert en ze zou graag wensen dat Vigo gewoon vertelde wat hem dwars zat. Wat maakt nu dat het ene kind gemakkelijk over zijn gevoelens praat en andere kinderen hier zoveel moeite mee hebben?

Daar is een eenvoudige verklaring voor. Sommige kinderen herkennen de sensaties in hun lichaam niet. Andere kinderen hebben de woorden niet die wij volwassenen gebruiken. Weer andere kinderen slikken de woorden in omdat ze bang zijn om afgewezen te worden. Wil jij met je kind aan der slag met gevoelens?

Dan heb ik wat leuks voor je! Het is nu het moment: De gehele maand kan je mee doen met de TIENDAAGSE CHALLANGE PRATEN MET KINDEREN OVER GEVOELENS. Tijdens deze gratis challenge:

✔Ontdek je de taal van kinderen spreken

✔Krijg je handvatten hoe jij gemakkelijker met kinderen over gevoel kan praten

✔Zal je merken dat kinderen meer woorden krijgen om zich uit te drukken

✔Ontvang je praktische oefeningen

✔Geef ik praktische handvatten gebaseerd op ervaringen van andere ouders en hulpverleners

✔Krijg je toegang tot de facebookgroep

✔Ontvang een eerdere opnamen van het Webinar: praten met kinderen over gevoelens.

Wil je meedoen? Laat hier even een leuke reactie achter dan stuur ik je uitnodiging of klik op de link.

Ga jij de uitdaging aan? 

Prijs

€10,00
Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg
Beweging

Kleurrijke Wandelgroep

voor mensen die willen wandelen in de buurt. Vanaf 15 februari 2022 op

dinsdag van 11:00 - 11:30uur (15 of 30 minuten)

vrijdag 11:00 - 12:00uur (60 minuten)

Verzamelen bij Beytna (het Klokhuis) Weberstraat 2 in Randenbroek / aanmelden kan via inf@beytna.nl / We zoeken ook nog begeleiders

Nieuwland
Therapeuten

Ervaringen van clienten

Monique Riem: Na de eerste sessie heeft Nienke mij van veel rug en nekpijn verlost, wat de fysiotherapeut nooit gelukt is. Nienke is zeer bekwaam, neemt alle tijd om naar je te luisteren. Ben zeer tevreden en raad haar zeker aan.

Rebecca Schroeder: Fijne therapeut! Doet het super!

Ervaring Mireille

Ik vond de behandeling erg fijn, zeker de behandeling van een uur. Ik voelde mijn lichaam weer als 1 geheel en mijn hoofd voelde veel lichter, alsof ik een paar kilo kwijt was. Veel dichter bij mezelf en in mijn zachtheid. Daarna veel emoties gevoeld zoals: verdriet, boosheid, etc.

Kortom: veel losgelaten en het gaf me ook inzichten.

Nienke heeft een prettige energie en de kwaliteit om mensen weer in hun kern terug te plaatsen. Bijzondere en vrolijke, speelse persoonlijkheid. En puur!

Ervaring Arjen Kiers

Ik kwam Nienke tegen op een een bedrijfsbeurs(ROB) in Nijkerk. Ik ben direct gaan liggen, ik had er wel vertrouwen in. Het was heel goed. Ik voelde me na afloop weer fris en open, mijn vermoeidheid was weg en mijn schoudergebied zat minder vast. Verder vertelde ze nog wat over mij, wat helemaal raak was. Ik weet iets over healing Reiki etc. en ik vond haar erg goed. Een aanrader! Nogmaals bedankt Nienke.

Ervaring Linda

Tijdens de ROB beurs in Nijkerk, heb ik kennis gemaakt met Nienke en een korte behandeling mogen ondergaan. Al jaren, als gevolg van een auto ongeluk, kamp ik regelmatig met behoorlijke rugklachten/bekken scheefstand. Ik ben onder de indruk van het effect van de slechts 15 minuten durende ‘kennismakingsbehandeling” ik ga zeker een vervolg afspraak maken voor een volledige behandeling.

Nienke bedankt!

Ervaring Zina Benabed

Nienke is een zeer zorgzame lieve jonge vrouw die een talent heeft om mensen te helpen in de meeste brede zin van het woord. We hebben nu een aantal energetische- en reiki sessies gedaan en ik voel me elke keer stukken beter. Ik ben meer in balans, meer geaard en gewoon gelukkiger na zo’n sessie.

Heel bizar om mee te maken dat iemand zo kan in tappen op je lichaam.

Ik raad Nienke aan iedereen aan die het gevoel heeft dat ze baat hebben bij reiki of energetische sessie!

Ervaring Marissa

Zelf ben ik nooit zo van de alternatieve geneeswijzen, maar deze ervaring heeft me echt veranderd en ik kijk nu geheel anders tegen deze therapievorm aan. De omgang tijdens het consult was professioneel en zeer prettig. Zelf heb ik geen moment gehad dat het te zweverig begon te worden, dit vond ik zelf erg fijn, want daar was ik dan ook in eerste instantie bang voor. Concluderend ben ik ontzettend blij dat ik ben meegenomen naar de therapiesessie van Nienke.

Werkte aan een eetstoornis met meerdere oorzaken en ADD.

Ervaring Esther

Ik heb het consult met Nienke erg prettig ervaren. Haar duidelijke manier van communicatie en werkwijze waarin ze tot de kern komt is zeer verhelderend en zinvol. Ook haar healing heeft een enorme uitwerking, waarin je als herboren weer verder kunt.

Ervaring Marley van der Vaart

Ik heb laatst een Regenisis (touch) Healing behandeling van Nienke gehad en ik vond dit zeer bijzonder.

Daarom hierbij mijn verhaal.

Een aantal weken geleden heeft Nienke mij het een en ander uitgelegd over de Regenesis touch behandeling, ze liet mij wat lezen over "blue dot energy" en ik was gelijk geïntrigeerd. Ze vertelde mij hoe deze behandeling ook zou kunnen helpen bij mijn langdurige rug klachten doordat zij mijn ‘blue dots’ in beweging kan zetten.

Dit vond ik wel interessant klinken en we besloten om een behandeling te gaan doen.

Ik moest wel aan Nienke toegeven dat ik een beetje sceptisch was, met mijn medische kennis begon ik er gelijk allemaal theorieën op los te laten waarom dit niet zou kunnen werken, maar ik wilde het wél proberen.

De behandeling begon met een uitleg van Nienke over wat ze precies ging doen, vervolgens deed ze een mooi muziekje aan en mocht ik op een plek gaan staan in de ruimte waar ik ‘veilig’ elke kant op kon bewegen, dat laatste vertel ik zo direct wat over.

Nienke ging vlak achter mij staan en begon bepaalde plekken op mijn rug aan te raken met de toppen van haar vingers. Ze zette haar vingers bijvoorbeeld in mijn nek en hield ze daar dan een lange tijd stil. Ik wist niet zo goed wat de bedoeling daar van was, maar ik merkte na een tijdje dat ik iets onstuimigs in mijn lijf begon te voelen. Ik bedacht me dat dat moest zijn waar ik over had gelezen; Nienke was met haar "blue dot energy", mijn blue dots aan het bewegen! Het gevoel van onrust en onstuimigheid werd langzaam steeds erger en Nienke zei tegen mij “ontspan je maar, laat je maar gaan”. Ik probeerde haar woorden op te volgen, maar ik merkte dat ik nog erg in mijn hoofd bezig was; “wat zijn we nou precies aan het doen?”, en “moet dit nu echt gaan werken? Staan we hier een beetje achter elkaar stil te zijn”.

Na een poosje lukte me het om dit gevoel steeds meer los te laten en mij inderdaad ,tot mijn verbazing, te ontspannen. Het onstuimige gevoel in mijn lichaam wilde mijn lichaam laten bewegen en door de verkregen rust besloot ik me daar aan over te geven. Terwijl we stonden begon mijn rug alle kanten op te bewegen, naar voren, opzij, ik draaide mijn bekken heen en weer. En terwijl dit gebeurde hield Nienke haar vingers op die specifieke plekken op mijn rug. (hiervoor waren we dus op een veilige plek in de ruimte gaan staan.)

Terwijl ik meer en meer los liet, ontspande, merkte ik niet alleen dat mijn lichaam in beweging werd gebracht, maar ook mijn geest. Allerlei emoties kwamen voorbij en ik voelde dat er een link was tussen de zere plekken in mijn rug en de emoties die ik beleefde.

Ik besefte me, dat mijn pijnlijke rug eigenlijk een directe reflectie was van mijn (onderdrukte) gevoelens!

De behandeling heeft wel een uur geduurd uiteindelijk, en na afloop merkte ik dat door het bewegen van mijn (blue dot) energie niet alleen bepaalde gevoelens aan het licht waren gekomen, maar sommige pijnlijkheden ook waren opgelost. Mijn hoofd voelde leeg en mijn rug voelde recht.

Ik ben in een keer overtuigd geraakt van deze methode. Ik raad de behandeling van Nienke echt aan voor iedereen, met of zonder lichamelijke klachten.

Marley van der Vaart (fysiotherapeut in opleiding)

Onder andere behandeld aan Scoliose.

Ervaring client

Ruim een jaar geleden heb ik je leren kennen bij een evenement. Gelijk had ik een goed gevoel en je zei dat ik op mijn moment welkom ben ik de praktijk. Inderdaad, ongeveer een jaar later kwam het moment om contact/hulp te zoeken. De tijd er tussen was je al wel vaak in mijn gedachten.

Toen kwam ons gesprek, waarbij ik dacht snel even iets op te lossen. Je had slecht nieuws en het klopte. Al die jaren, zoveel mensen die mij hulp proberen te geven om aan mijzelf te werken. Uiteindelijk heeft alles een doel en wordt je wijzer. Maar alleen jij hebt mij ogen geopend en iets gedaan waardoor het zichtbaar werd. Het is moeilijk en zwaar om te weten dat alles een leugen was. Een partner die alleen maar aan zichzelf denkt. Ik krijg de bewijzen en het doet pijn. Maar ik word ook strijdbaar. Mijn familie heb ik terug, de rest… Angst en onzekerheid, ik moet vertrouwen. Geloven in mijzelf en het recht. Een eigen veilige plek voor mij en mijn zoontje waar we ons zelf kunnen zijn. Mijn zoontje weet dat hij niet alles tegen papa moet zeggen anders flipt hij. Zo jong en zo wijs. Mijn moeder zegt, het komt goed. Je zoon komt wel naar jou. Wees niet bang.

Nienke, bedankt voor het laten zien, hoe moeilijk ook. Nu kan ik bouwen aan mij/ons en ons beschermen. Nu weet ik het en kan ik mijzelf hopelijk snel terug vinden.

Liefs en bedankt.

Ervaring Henk Proosten

Ik voelde wat spanning toen Nienke begon. Ze vroeg of ik mijn voeten wilde voelen voor betere gronding vanuit mijn wortel chakra. Direct begonnen mijn voeten te gloeien alsof ik in een warm bad stapte. Daarna voelde ik druk op mijn oren, nek en daarna mijn schouders, werkelijk ongelofelijk hoe dit werkt. Een heel speciaal gevoel, tintelingen en warmte. Ze bleef doorgaan en voelde mijn buik vibreren, warm en fijn. Ik was heftig verrast hoe het mogelijk was dat ze dit bij mij kon laten gebeuren. Nienke vertelde mij dat ik beter in staat zou zijn om mijn hoofd leeg te maken om beter in contact te kunnen staan met mijn gevoel en intuïtie. Het zou 3 tot 7 dagen doorwerken in mijn lichaam, wat een gevoel! Mijn bloed voelt aan als een warme rivier nu. Dit moeten buiten gewoonlijke krachten zijn, geen ontkenning mogelijk. Dankjewel Nienke, prachtig wat je allemaal te weeg kunt brengen. Ik zal het nooit vergeten.

Ervaring cliënt

Heel fel bedankt voor jouw mails!! Je hebt mij erdoor “gesleurd”.

Ik heb vandaag mijn 2de regenesis sessie gehad + hypnose.

Bij de eerste regenesis sessie voelde ik het enorm, ook spiritueel & nu voelde ik niets tijdens de sessie.

Op het eerste zicht voel ik mij beter, maar als ik achterom kijk, dan denk ik: “Wat was dat allemaal?! De 3 weken die voorbij zijn… Wat was dat voor iets?! Wat is mij overkomen?!”

Nieuwland
Therapeuten

Intuïtieve coaching

Aan de hand van een diepgaand/intuïtief gesprek halen we de kern uit je verhaal/vraagstuk en leggen we daarmee onbewuste patronen bloot en kom je zelf tot nieuwe inzichten.

Ik werk met erkenning, herkenning en het inzetten van je eigen mogelijkheden, eventueel ondersteund door een tafelbehandeling om even niet te praten en te ontspannen.

Intuïtieve coaching werkt goed bij het aanpakken van de oorzaak van de volgende klachten:

 • Stress;
 • Burnout;
 • Depressies;
 • AD(H)D;
 • HSP;
 • Hoofdpijn/migraine/kluster hoofdpijn;
 • Darmklachten (PDS);
 • NSS;
 • PTSS;
 • Eetstoornissen.

Tevens vinden veel lichamelijke klachten een oorzaak bij stress. Denk maar aan stress gerelateerde klachten zoals hoofdpijn en buikpijn.

Bij een aantal klachten zoals hoofdpijn kan Regenesis Touch ook goed werken. Deze combinatie is dan ook prima mogelijk.

Kosten: 65 euro per uur. -> Het Essentia Zorg pakket

Wil je graag weten of Essentia Therapie bij jouw hulpvraag past? Bel dan voor een GRATIS en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Nieuwland
Therapeuten

Regenesis Touch (alt. fysio)

Regenesis Touch is een alternatief op fysiotherapie maar kan uiteraard ook naast elkaar ingezet worden in overleg.

Deze methode is zeer effectief bij nek, schouder, rug en bekkenklachten en werkt aan de hand van triggerpoints.

De behandeling bevat geen massage of kraken maar brengt het lichaam wel in beweging waardoor de betreffende klachten verminderen en vaak ook verdwijnen. Dit gebeurt door de stimulatie van de betreffende triggerpoints. Deze bevinden zich vanaf de schedelrand, langs de ruggengraat, schouders en bij het bekken.

Het thuis doen van oefeningen is niet nodig omdat de methode lang nawerkt. Uiteraard kan Regenesis ook in combinatie met reguliere fysiotherapie indien nodig en in overleg.

Kosten: 65 euro per uur. -> Het Essentia Zorg pakket

Wil je graag weten of Essentia Therapie bij jouw hulpvraag past? Bel dan voor een GRATIS en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Nieuwland
Therapeuten

EMDR Trauma therapie

EMDR (Trauma therapie bij o.a. (C)PTSS)

EMDR is een zeer effectieve methode voor het behandelen van 1 of meerdere trauma's.

Een trauma is te herkennen als een gebeurtenis waar een emotionele lading op zit en waar je in het dagelijkse leven last van hebt zoals bijvoorbeeld herbelevingen. Geen enkel trauma is hetzelfde.

Het trauma (of meerdere trauma's) gaan we in kaart brengen en de lading ervan omlaag halen zodat de klachten hiervan verminderen of zelfs verdwijnen.

Aan de hand van geluid (klikjes) via een koptelefoon, tikjes op de knieën en op de handpalmen wordt de lading van het trauma wat op dat moment naar voren wordt gehaald, verwerkt. Dit kan ingezet worden voor meerder trauma's naast eventuele andere behandelmethoden.

Kosten: 65 euro per uur. -> Het Essentia Zorg pakket

Wil je graag weten of Essentia Therapie bij jouw hulpvraag past? Bel dan voor een GRATIS en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vathorst-Hooglanderveen
Beweging

Workshop Kangoo Power / Dance

Wil je een super cool bedrijfsuitje welke nog eens heel gezond is en iedereen in beweging krijgt? Kies dan voor een workshop Kangoo Power / Dance!

De workshop is zeer laagdrempelig en voor ieder niveau en lichaamsbouw toegankelijk. Binnen 5 minuten sta je al stevig op de Kangoo Jumps en keer je de basis stappen.

Of je nu weinig of veel sport, jong of oud, het is voor iedereen haalbaar. Uiteraard zijn er mogelijkheden voor uitdaging indien gewenst.

En het mooie is, achteraf geen spierpijn en goed te doen bij gewrichtspijnen.

Een workshop voor 10 personen inclusief Kangoo Jumps is €85,-

Voor andere aantallen, neem contact op.

Exclusief reiskosten

Hoogland - Kattenbroek
Restaurants

Hooglandse maatjes

Heeft u zin in een lekkere bak koffie en een gezellig kletspraatje? De Hooglandse Maatjes nodigen u van harte uit voor een gezellige koffie ochtend bij Dorpshuis de Neng in Hoogland.

U bent van harte welkom, elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in Dorpshuis De Neng.

Engweg 7 in Hoogland.

Amersfoort
Therapeuten

Blog: Zelfvertrouwen en boos gedrag

Hoe help je kinderen met boos gedrag en weinig zelfvertrouwen?

In dit blog vertel ik je over mijn aanpak. Is deze situatie herkenbaar? Kan je ook wel wat hulp gebruiken? Maak gerust een belafspraak. Veel lees plezier met het blog.

https://jeugdenkinderpraktijkrota.nl/opvoeding/hoe-kan-ik-mijn-kind-helpen-om-zelfvertrouwen-te-ontwikkelen/

Nieuwland
Therapeuten

Behandelingen

Een behandel sessie duurt gemiddeld 1 uur voor lichamelijke en/of psychische klachten en kan bestaan uit:

 1. EMDR (Trauma behandeling bij o.a. (C)PTSS): Aan de hand van geluid (klikjes) via een koptelefoon, tikjes op de knieën en op de handpalmen wordt de lading van het trauma wat op dat moment naar voren wordt gehaald, verwerkt. Dit kan ingezet worden voor meerder trauma's naast eventuele andere behandelmethoden.
 2. Regenesis Touch (alternatieve fysiotherapie): Deze methode is zeer effectief bij nek, schouder, rug en bekkenklachten en werkt aan de hand van triggerpoints. Het thuis doen van oefeningen is niet nodig omdat de methode lang nawerkt.
 3. Intuïtieve coaching: Aan de hand van een diepgaand gesprek halen we de kern uit je verhaal/vraagstuk en leggen we daarmee onbewuste patronen bloot en kom je zelf tot nieuwe inzichten. Ik werk met erkenning, herkenning en het inzetten van je eigen mogelijkheden, eventueel ondersteund door een tafelbehandeling om even niet te praten en te ontspannen.
 4. Tafel behandeling (energetisch): Een tafelbehandeling werkt in op opgeslagen stress en onbewuste patronen om die vervolgens te verwerken. Lichaam en geest komen weer terug in balans waardoor lichamelijk en psychische klachten verminderen.

Kosten: 65 euro per uur. -> Het Essentia Zorg pakket

Wil je graag weten of Essentia Therapie bij jouw hulpvraag past? Bel dan voor een GRATIS en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Nieuwland
Welzijn

Wijkplan 2022 is er!

Voor het nieuwe jaar hebben we een update van ons wijkplan. Met als wijziging nieuwe contactpersonen, maar verder zijn we op de goede weg en gaan we vooral samen door met een stevige sociale basis leggen in Nieuwland!

Amersfoort
Meedoen

Ontmoet je graag jongeren - Join Us

Ontmoet je graag jongeren van je eigen leeftijd?

Heb je zin om met elkaar te chillen?

En er samen op uit te gaan?

Vind je het moeilijk om vrienden te maken?

Ben je tussen de 12 en 25 jaar en woon je in Amersfoort?

Check: www.join-us.nu en kom erbij!

Prijs

Gratis
Amersfoort
Ontmoetingsplaats

Inloop is open tijdens de harde lockdown

Op dit moment zitten we middenin de harde lockdown. Een zware tijd voor iedereen We zijn daarom blij dat we als inloophuizen niet hoeven te sluiten en mensen kunnen blijven ontvangen. Dus heb(t) u/jij zin in een warm bakkie, een praatje, een spelletje of gewoon even zitten, van harte welkom bij het DAC! We zijn de komende weken soms wel iets beperkter open, de actuele openingstijden staan op de deur. U kunt ook bellen met Rianne, de coördinator (06-33148575).

 Graag tot ziens,

Rianne

Amersfoort
Welzijn

Begeleide Omgangsregeling

Ben je gescheiden? Lukt het niet een goede omgangsregeling af te spreken? Wij helpen jou en je ex-partner graag verder. 

Als ouder wil je het beste voor je kind(eren), ook wanneer je gaat scheiden. Een kind heeft recht op contact met jullie allebei. Bovendien ben je wettelijk verplicht afspraken over zorg en opvoeding vast te leggen. Het kan gebeuren dat spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg staan. 

Humanitas Begeleide omgangsregeling biedt kinderen een plek om na een scheiding contact te hebben met beide ouders. Er wordt onder begeleiding toegewerkt naar een nieuwe invulling van het ouderschap, waarbij het welzijn van de kinderen voorop staat. De ondersteuning is kosteloos. Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Een BOR-traject duurt 3 tot 6 maanden. Je kunt deelnemen als je gescheiden bent, een of meer kinderen hebt tussen de 0 en 12 jaar en gemotiveerd bent het traject tot een goed einde te brengen. Humanitas kiest nadrukkelijk geen partij, legt geen dossier aan en rapporteert niet. 

Om deel te kunnen nemen aan het traject bij BOR, is het belangrijk dat beide ouders bereid zijn tot het maken en nakomen van afspraken. Doel is een manier te vinden om het contact met je kind(eren) zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tijdens het BOR-traject vindt het contact plaats op neutraal terrein. Humanitas heeft een speciale ruimte waar de niet-verzorgende ouder zijn/haar kind(eren) kan ontmoeten. Een vrijwilliger die bij de ontmoeting aanwezig is, helpt de kinderen met de overgang van de ene naar de andere ouder. De BOR-coördinator begeleidt, bewaakt en ondersteunt het proces.

Ook deze afdelingen bieden BOR aan.

In Rotterdam wordt BOR aangeboden door Stichting Rotterdam, meer informatie vind je op hun website.

Prijs

Gratis
Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg
Spelletjes

Speel-o-theek De Regenboog

Is de plek waar speelgoed uitgeleend wordt in Schuilenbrug. Leden van de speel-o-theek kunnen er speelgoed en gezelschapsspellen uitzoeken en dit een aantal weken mee naar huis nemen.

Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg
Buurtteam

Buurtmoeders Schuilenburg

Buurtmoeders houden toezicht op verschillende speelplekken in de wijk Schuilenburg.

Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg
Bingo

Bingo

Zes keer per jaar organiseren we een leuke, gezellige bingo voor buurtbewoners van Randenbroek & Schuilenburg.

Door de coronamaatregelen hebben wij de bingo van december helaas moeten laten vervallen. Hopelijk lukt het ons om in januari met de vernieuwde bingo te starten, dus houdt onze agenda in de gaten.

Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg
Exposities

DUO expositie

van 2 december tot 16 januari 2022 zeegezicht schilderijen van Ans Smits en portretten van Anne Ruurd Oosterwoud

Schothorst - Zielhorst - Hoefkwartier
Workshop

Eerste Mozaïek Workshop

Co-Creatie met mozaïek in de Rozenbuurttuin

Op zaterdag 27 november was de eerste mozaïek workshop bij Sonia Farrar van Atelier Terra y Sol. Met 6 mensen uit de buurt van de Rozenbuurttuin in Schothorst werd samen gewerkt aan delen van een mozaïek. In het voorjaar worden alle mozaïekdelen op de tegelbank in de Rozenbuurttuin gezet. “Het was heel leuk om te doen en gezellig met buurtgenoten. En Sonia legt goed uit en geeft goed advies bij het kiezen van kleuren voor je ontwerp.”, zei een van de deelnemende buurtgenoten. 

In 2019 lagen er stoeptegels in een deel van de huidige Rozenbuurttuin. Bij het aanleggen van de Rozenbuurttuin zijn die stoeptegels tijdelijk apart gelegd en in 2020 zijn ze hergebruikt om een bank van te maken. Dat is samen met buurtgenoten zelf gemaakt. De bank heeft zeer ruime zitplaatsen en bevindt zich vlak voor het prachtige rozenperk. Aan de achterkant van de bank bevind zich ook nog eens een bijenhotel. In 2021 ontstond het idee om de bank te mozaïeken, om de bank prachtig ‘af te maken’.

In de Rozenbuurttuin wordt elke 2e zaterdag van de maand in de ochtend geklust, we hebben die ochtenden gebruikt om de buurttuin op te bouwen, maar ook onderhoud wordt dan gedaan. Het leuke van het mozaïek project is dat nu weer andere mensen aansluiten dan bij de aanleg van de Rozenbuurttuin.

In totaal zijn er al 18 mensen uit de buurt van de Rozenbuurttuin aangemeld voor de workshops, maar ook mensen uit aangrenzende buurten en (regelmatige) bezoekers van de Rozenbuurttuin. Deelnemers zijn zowel jong als wat ouder, man als vrouw, creatieveling als ook minder creatieve personen. Een erg leuke mix.

Gelukkig kon op zaterdag 27 november de 1e workshop met 6 deelnemers doorgaan. Af en toe werd er luid gekletst en soms wordt er in stilte heel geconcentreerd gewerkt. “Het is zeker een geduld werkje, maar door alle vrolijke kleurtjes lijkt het als snel wat. En soms wordt er luid gezucht als er weer eens een steentje aan je vingers blijft hangen.”, meldde een deelnemer enthousiast lachend.

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Amersfoort en Indebuurt033.

Stedelijk
Psychiatrie

Naasten voor Naasten, mantelzorg-GGZ

Biedt jij steun aan een familielid met een psychische aandoening en/of verslavingsprobleem? Zou je graag je verhaal willen delen met een ervaringsdeskundige mantelzorger om zo meer zelfvertrouwen te krijgen en/of beter te leren omgaan met je eigen situatie? Dan is Naasten voor Naasten iets voor jou! 

In Amersfoort willen we herkenning en erkenning bieden aan Naasten die ondersteuning geven aan een familielid met een psychische aandoening en/of een verslavingsprobleem. Het ondersteunen van iemand met een GGZ aandoening kan zwaar zijn. Je ziet jezelf misschien niet als mantelzorger en het praten over je eigen zorgen kan lastig zijn. Bij Naasten voor Naasten krijg je een luisterend oor van een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) die als geen ander weet wat het is om een naaste te zijn. Door het delen van je verhaal, waar zonder oordeel naar geluisterd wordt, kunnen je zorgen minder zwaar voelen.

Voor wie? Dit aanbod is bedoeld voor Naasten van 18 jaar en ouder die een volwassene of kind met een psychische aandoening en/of een verslavingsprobleem ondersteund. Niet aangeboren hersenletsel en dementie vallen hier buiten. Je woont in Amersfoort of je geeft de ondersteuning in Amersfoort. Het spreekt je aan om je ervaringen te delen met een ervaringsdeskundige.

We bieden jou:

 • fijne gesprekken met een lotgenoot, die getraind is om coachend te luisteren,
 • de mogelijkheid om te onderzoeken wat jij nodig hebt in je rol als Naaste.

Belangrijk te weten:

 • Ervaringsdeskundigen zijn geen hulpverleners. Er zijn grenzen in de ondersteuning van de ervaringsdeskundigen. Soms is professionele ondersteuning passender.
 • Er vinden 1 of meerdere gesprekken plaats op een samen te bepalen tijdstip en locatie (niet thuis).

Behoefte aan meer info of aanmelden? Neem contact op met Anoushka Voors en Sytske Stoop, coördinatoren van Naasten voor Naasten via naasten@indebuurt033.nl of bel 06-53588846

Prijs

Gratis
Amersfoort
Musiceren

Samen muziek maken

Mogelijk bespeel je al langer een muziekinstrument of heb je een oude hobby weer opgepakt. Dan kan spelen in een muziekensemble misschien een nieuwe inspiratiebron zijn. De manier om met plezier samen muziek te maken. Het kán! We doen niet aan audities; kom gewoon lekker meespelen en de sfeer proeven.

 Huismuziek Amersfoort is een vereniging voor amateurmuziek met professionele dirigenten die samen muziek maken wil bevorderen.

Er zijn vijf ensembles:

Eemgaarde - een gemengd orkest met strijkers- en blaasinstrumenten.

Neptunus - een gemengd orkest met eveneens verschillende instrumenten

Syrinx - een dwarsfluitgroep 

Houtgreep - een blokfluitgroep

Spiccato – een cellogroep

De ensembles komen 1 x per 2 weken bij elkaar.

Het repertoire verschilt per groep en omvat diverse muziekstijlen van klassiek tot eigentijds. De muziek wordt verder op de groep toegesneden.

Ben je geïnteresseerd zie dan voor meer informatie: 

http://www.huismuziekamersfoort.nl

www.Facebook.com/HuismuziekAmersfoort

Amersfoort
Vrijwilligerswerk

[Buddies] HandicapNL

Voor veel jongeren is vriendschap niet vanzelfsprekend. Jongeren met een beperking vinden het moeilijk om een sociaal leven op te bouwen. Voor jongeren met een lichamelijke beperking is het logistiek vaak lastig om zelf op pad te gaan en zich onder andere jongeren te mengen en jongeren met een licht verstandelijke beperking ervaren vaak pestgedrag, onbegrip en sociale uitsluiting. En dat terwijl vriendschap één van de meest waardevolle dingen in het leven is. Gezellig winkelen, een avondje naar de bioscoop of samen sporten. Veel van deze jongeren met een beperking geeft aan zich eenzaam te voelen.

Om eenzaamheid tegen te gaan is [Buddies] in het leven geroepen. [Buddies] streeft naar een wereld waarin iedereen gelijk is, waar niemand wordt buitengesloten en waar het heel normaal is om vrienden te zijn met iemand die net even anders is. We scheppen duurzame, gelijkwaardige vriendschappen tussen jongeren mét en zónder een beperking. Die matchen we zorgvuldig, door goed te kijken naar hun interesses en persoonlijkheden.

Jaarlijks bieden we honderden nieuwe vriendschappen verspreid door heel Nederland en werken hiermee aan een inclusief Nederland. We bieden deze vriendschappen aan door middel van 2 verschillende programma’s, een programma voor jongeren met een lichamelijke beperking en een programma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Amersfoort
Psychiatrie

Puberkind met psychische kwetsbaarheid

Ouder(s) van een puberkind met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.  

Je wordt van harte uitgenodigd voor de ontmoetingsavonden voor ouders van puberkinderen met een psychische en/of psychiatrische kwetsbaarheid die de Indebuurt033 organiseert. Herken je je in onderstaande ervaring of heb je andere ervaringen met de zorg voor je kind, dan ben je welkom om eens in de 6 weken samen met andere ouders kennis, vragen en ervaringen te delen. De ouders zorgen allemaal voor een kind in de puberleeftijd.

Vanaf zijn geboorte merkten we dat ons derde kind anders was. “Hij ontwikkelde zich op een eigen manier. Het kruipen en de taalontwikkeling kwamen anders op gang en ook de manier waarop hij speelde was anders. ”Zijn moeder, realiseerde lange tijd niet dat ze mantelzorger was”. “Als er iets met je kind is, vind je het als ouder toch vanzelfsprekend dat je er voor hem bent. We hebben wel vaak het gevoel gehad er alleen voor te staan. Veel ondersteuning was wegbezuinigd. Als ouders hebben wij veel voor elkaar gekregen, omdat wij mondig zijn. Als we het nodig vinden, durven we tegen te spreken. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk.”

Je bent van harte welkom om een of meerdere keren andere ouders te ontmoeten. 

Data: 1 x per 6 weken op donderdagavond.

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Aanmelden bij Sytske Stoop, mantelzorgcoordinator Indebuurt033

Email: sytske.stoop@indebuurt033.nl telefoon: 06-53588846

Nieuwland
Coaching

Rookvrij en Fitter

Nieuw in Amersfoort - Rookvrij en Fitter

Stoppen met Roken - Gratis ondersteuning

 • Persoonlijke Intake
 • Zes groepsessies of 3 individuele sessies
 • Een heel jaar Fresh Air Walks
Kruiskamp - Koppel

Afbeeldingen van de partytenten,

Tijdens de opbouw van een feest maar even de tenten met verlichting en sta- tafels gefotografeerd

Amersfoort
Creatief

Schilderen met textiel

Voor deze workshop heb je een grote tafel nodig en een paar uur waarin je een werkstuk maakt met de materialen die ik meeneem: een schilderij van textiel.

Amersfoort
Welzijn

Humanitas Eemland Scheidingsbuddys

Ben je net gescheiden of al een tijdje geleden? Vraag je allemaal af wat er allemaal geregeld moet worden? Zit je met verdriet, boosheid of een andere emotie en wil je graag je verhaal kwijt?

De scheidingsbuddy kan jou helpen met praktische zaken, maar ook om naar je verhaal te luisteren.

 Waar kan de scheidingsbuddy je bij helpen:

 • Het voorbereiden van een afspraak met een advocaat.
 • Het meedenken over de inhoud van een ouderschapsplan.
 • Een checklist maken van wat er allemaal geregeld moet worden.
 • Het vinden van de juiste organisaties die kunnen helpen.
 • Verbeteren van de communicatie met de ex-partner.
 • Luisterend oor voor alle emoties die loskomen.

 Wanneer je je voor de scheidingsbuddy aanmeldt, krijg je eerst een kennismakingsgesprek met de coördinator. In dat gesprek zullen we je wensen bespreken. Hierna zal er een kennismaking volgen met een van onze vrijwilligers.

Amersfoort
Vervoersdiensten

ANWB AutoMaatje

ANWB AutoMaatje brengt mensen met een vervoersvraag in contact met een vrijwillige chauffeur, die tegen een geringe vergoeding vervoert.

Kruiskamp - Koppel
Cultuur

Proef Kruiskamp

Proef Kruiskamp is een dag om van elkaar gewoontes en tradities te leren. Tijdens een wandeling leer je op een leuke manier de wijk en wijkpartners kennen. Door het kopen van een stempelkaart kan je tijdens de wandelroute wereldse hapjes proeven. Op deze manier proef je elkaars (eet)cultuur en de wijk.

Proef Kruiskamp samen eten = samen leven.

Het wijkfestival voor en door de bewoners van Kruiskamp. Kom lekker proeven van allerlei hapjes en sapjes uit verschillende windstreken. Tevens is er muziek, sport en gezelligheid. De wijkpartners presenteren zich ook op deze dag.

Kortom dit is DE manier om de wijk Kruiskamp is al zijn facetten te leren kennen.

Voor meer info check de facebookpagina Proef Kruiskamp 2.0

Amersfoort
Ondersteuning

Ondersteuning bij Verlies en Rouw

Elk mens komt in zijn leven leuke en minder leuke dingen tegen. Welke maken de meeste indruk? Juist de vervelende gebeurtenissen maken de meeste indruk in ons brein. Ze brengen je uit je evenwicht. Het leven lijkt stil te staan.

Een deskundige vrijwilliger van Humanitas ondersteunt je bij het omgaan met het verlies en verdriet en helpt je je leven opnieuw vorm te geven. Steun bij Verlies is kleinschalig en persoonlijk, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

 

Mogelijkheden

-      Individuele ondersteuning door een vrijwilliger

-      Verliespunt, ontmoetingen over Verlies & Rouw (op zondagen)

-      Lotgenotengroep voor mensen na een verlies

-      Chat anoniem met een deskundige vrijwilliger

 

Wat past bij jou?

Neem contact op via:

e-mail:      Steunbijverlies.eemland@humanitas.nl

telefoon:  033 – 479 08 40

Kruiskamp - Koppel
Welzijn

Wandelen met de dokter, het convenant

Na afloop was het het officiële moment, FC Utrecht, SRO en de gemeente ondertekenen het convenant. Op naar nog meer mooie samenwerkingen en verbindingen ????????

Kruiskamp - Koppel
Ontmoeten

Wandelen met de dokter, de start

Voorafgaand aan het wandelen met de dokter hadden we mooie live muziek. Fijne wandeling gemaakt waarbij waarbij professionals die bij deze activiteit aansluiten, mee liepen. Daarnaast kwam er een fotograaf en een journalist, dus we staan er goed op☺️

Vathorst-Hooglanderveen
Dansen

Roller Dance & Kunstrolschaatsen

Kom jij ook de wereld van Roller Dance & het Kunstrolschaatsen ontdekken?

Iedere maandag avond is er vrije training van 19:00 tot 21:00 in Bussum onder de begeleiding van het coach team.

Het team is er voor de absolute beginner tot aan het leren van Roller Dance (dansen op rolschaatsen) en/of Kunstrolschaatsen (techniek en sprongen) met leuke muziek op de achtergrond.

Starten met rolschaatsen

coach: Ella

Heb je nog nooit op rolschaatsen gestaan maar zou je het willen uitproberen? Je wordt volledig begeleid om die spannende eerste stap/rol te maken zodat ook jij met een goede ervaring naar huis gaat en je zelfvertrouwen stijgt.

Roller Dance

Coach: Cynthia

Hip Hop, Streetdance, Latin, allemaal dansstijlen die vertaald zijn naar het rolschaatsen zoals de Downtown, snake en de barrel roll. Een leuke dansmix op rolschaatsen noemen wij Roller Dance!

Kunstrolschaatsen

coach: Nienke

Je kent het vast wel van tv kunstschaatsen, met die gave Axel, toch? Hoe zou je het vinden als je dit met de juiste techniek op de rolschaatsen zou kunnen? Ja dat kan! Met de juiste techniek rol jij met gemak over de baan van een leuke voeten combinatie naar een mooie sprong combinatie zoals de Waltz Jump (kadet), Salcow, Flip, Toe loop en misschien zelfs de Axel.

Uiteraard bepaal jij zelf waar aan je wilt werken en hoef je niet 1 richting te kiezen.

Alle coaches ondersteunen uiteraard bij alle vragen en richtingen.

Heb je nog geen rolschaatsen maar zou je deze wel willen aanschaffen. Kijk dan op onderstaande links voor meer informatie.

Er zijn ook rolschaatsen te leen voor maat 37 en 37,5.

Je betaald 12,50 per keer.

Vul het onderstaand formulier in om je aan te melden.

Amersfoort
Activiteitencentrum

Stagiaire gezocht voor dit schooljaar!

Stagiaire Sociaal werk gezocht voor komend schooljaar!

Ken of ben je iemand die nog een leuke stageplek zoekt?

Entree zoekt een stagiaire, voor 2 dagen, op de maandag /dinsdag/woensdag/donderdag of vrijdag, voor ondersteuning van ons ontmoetingscentrum. Entree is een stichting in Randenbroek, Amersfoort, die werkt met vrijwilligers, gericht op ontmoeting en ontwikkeling van vrouwen en gezinnen. Er komen vooral allochtone vrouwen en veel kinderen en jongeren. Mannen zijn ook welkom.

Er wordt Nederlandse les gegeven, in groepen en individueel, naai- en kookles, begeleiding huiswerk en leerproblemen. De aanpak is laagdrempelig, individu- en wijkgericht. Je helpt als stagiaire de lessen Nederlands (groep of individueel) mede mogelijk maken, evenals de huiswerkbegeleiding. Evt. vang je een kindje op.

Je bent flexibel, stressbestendig en hebt een onderzoekende houding. Het niveau van werkzaamheden hangt af van het leerjaar van de student. Stagetijden zijn in overleg. Voorkeur eerste en tweedejaars studenten.

Interesse? stuur een mail met CV naar:

stichtingontmoetingscentrum@gmail.com

meer info:

www.entree.jouwweb.nl

Zoom