BAZ

bewonersinitiatief
Wijkverenigingen

Wij zijn een netwerk van ondernemende mensen die actief zijn in Amersfoort-Zuid. We willen bewoners in contact brengen met elkaar en met organisaties, om de veelzijdigheid van de wijken te laten zien en de wijken leuker en sterker te maken. De stichting kent verschillende werkgroepen:

  • Buurtbudget: het toekennen van subsidie voor initiatieven en activiteiten van bewoners en voor het organiseren van straatfeesten)
  • Buurtpuntzuid, de burenhulpdienst
  • Wijkkrant: 3 keer per jaar komt de wijkkrant uit met interviews en artikelen
  • Wijkfeest Zuid: ieder jaar organiseert BAZ vanuit haar functie het Wijkfeest Zuid
  • Veiligheid: met enige regelmaat houdt de werkgroep samen met de gemeente en wijkagent een “wijkschouw”
  • Digitale communicatie, die gaat over de wijkwebsite, de website van de stichting en de social media-kanalen.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Mirjam van Ieperen
Contactpersoon

Neem contact op met Mirjam:

20