Buurtbakfiets VathetVeen: En nu jij!

bewonersinitiatief
Ontmoeten

BUURTBAKFIETS VATHETVEEN: En nu jij!

De Buurtbakfiets is een project van het Buurtbestuur VathetVeen.

VathetVeen is er voor alle bewoners van Vathorst en Hooglanderveen. Om te weten wat er leeft en speelt in wijk en dorp trekt VathetVeen regelmatig met de Buurtbakfiets Vathorst en Hooglanderveen in om in gesprek te gaan met haar bewoners. VathetVeen ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een fijnere straat en wijk, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en helpen.

We stellen daarnaast de Buurtbakfiets beschikbaar voor wijkinitiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van VathetVeen. De doelen staan beschreven in het Wijkplan Vathorst en Hooglanderveen. (klik op de link om te downloaden)

Wil je de Buurtbakfiets inzetten voor jouw wijkinitiatief? Reserveer hem via: www.supersaas.nl/schedule/Buurtbakfiets

Reserveren is heel simpel. Je maakt een account aan op Supersaas en geeft in het schema aan wanneer je de Buurtbakfiets wil gebruiken. Het Buurtbestuur ontvangt een melding en kijkt of jouw initiatief past bij de doelen uit het wijkplan. Blijkt dat zo te zijn dan wordt jouw reservering goedgekeurd en krijg jij een bevestigingsmail. Hierin staan ook de contactgegevens van de Receptie van de Bron zodat jij een afspraak kan maken om de Buurtbakfiets daar op te halen. Reserveer de Buurtbakfiets op tijd zodat we voldoende tijd hebben om jouw aanvraag te beoordelen.

Heb je een leuk idee voor de wijk of wil je betrokken zijn? Wil je in gesprek met ons of wil je zelf eens de Buurtbakfiets inzetten voor jouw wijkinitiatief? Laat het ons weten!

Initiatieven in actie met de Buurtbakfiets:

Straatambassadeurs

Taartenactie Burendag 2020

Taartenactie Burendag 2020

Artikel Stad Amersfoort Buurtbakfiets 2020

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Buurtbestuur VathetVeen
Contactpersoon

Neem contact op met Buurtbestuur:

-14