Organisaties in Amersfoort

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Stichting Leergeld Amersfoort
Amersfoort
Leergeld wil voorkomen dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Want “Nu meedoen is straks meetellen!” Leergeld helpt met financiële steun voor kinderen op het gebied van onderwijs, zoals een bijdrage voor de ouderbijdrage, schoolreisjes of huiswerkbegeleiding. Maar ook voor een laptop of een fiets om naar de middelbare school te fietsen. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springpl Lees meer...
Basisschool DOK12
Vathorst-Hooglanderveen
Op DOK12 willen wij de kinderen toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Elk kind op DOK12 krijgt de gelegenheid zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Competenties die daarbij helpend zijn ontwikkelen de kinderen door hun ‘eigen leren’ te sturen en door middel van ‘De 12 van DOK12’.Ons onderwijs is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en (persoonlijke) vaardigheden. In het leerproces van de kinderen zijn de leerkrachten op DOK12 gezam Lees meer...
ABCAmersfoort
Vathorst-Hooglanderveen
Samenwerking in de wijk van scholen, kinderopvang, welzijnswerk en andere organisaties die met kinderen te maken hebben zodat er een positief pedagogisch klimaat is.
Obs De Border
Nieuwland
Openbare basisschool; onderwijs en opvang van 0-12 jarigen. Vreedzame school, School in de Wereld, Burgerschap en integratie.