Organisaties in Amersfoort - Financieel

Ontdek onze 9 organisaties en initiatieven

Amersfoort
Sociaal Fonds Amersfoort
AcuutHet Sociaal Fonds Amersfoort biedt onmiddellijke financiële steun aan Amersfoorters die plotseling en tijdelijk niet over voldoende inkomen beschikken om te voorzien in eerste levensbehoeften.Dat kan bijvoorbeeld komen doordat:de uitslag van een aanvraag voor een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een uitkering) op zich laat wachten;een aanvraag bij een ander fonds loopt waarover niet tijdig kan worden besloten;er acute problemen zijn
Amersfoort
Stadsring
Stadsring biedt direct hulp bij schulden aan inwoners van Amersfoort en Leusden. Per situatie bekijkt de schuldhulpverlener welke aanpak het meeste kans van slagen heeft. Bijvoorbeeld: • Budgetbeheer • Toeleiden naar beschermingsbewind • Stabiliseren schuldsituaties • Schuldregeling (MSNP of WSNP) • Saneringskrediet • Beslagvrije voet aanpassen • Budgetcoaching door vrijwilligers Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. Je kan zelf via www.stadsring.nl een
Amersfoort
Stichting Kinderzorg Utrecht
Voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar voor wie sociale uitsluiting dreigt door het ontbreken van financiële middelen om te participeren. De Stichting Kinderzorg Utrecht biedt een helpende hand wanneer kinderen en jongeren vanwege gemeentelijke regelgeving, overheidsvoorwaarden en sociale wetgeving tussen wal en schip dreigen te vallen. Financiële ondersteuning wordt uitsluitend gegeven indien reguliere voorzieningen niet toereikend zijn. Concreet kan gedacht worden aan financiële
Amersfoort
Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort
Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort verleent financiële hulp aan Amersfoortse wezen of kinderen uit een eenoudergezin, ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn. Deze hulp is eenmalig of structureel voor max. 5 jaar. Het kind ontvangt per jaar een vergoeding voor kleding, verjaardag, decembergeld en vakantiegeld. Daarnaast mogen gezinnen - mits ze hiervoor in aanmerking komen - een week op vakantie in een huisje van RCN in
Amersfoort
Stichting Leergeld Amersfoort
Leergeld wil voorkomen dat kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Want “Nu meedoen is straks meetellen!” Leergeld helpt met financiële steun voor kinderen op het gebied van onderwijs, zoals een bijdrage voor de ouderbijdrage, schoolreisjes of huiswerkbegeleiding. Maar ook voor een laptop of een fiets om naar de middelbare school te fietsen. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een
Amersfoort
Geldloket Amersfoort
Sparringpartner voor wie vragen heeft over financiën.
Amersfoort
Johanna Stichting
Voor jonge protestante vrouwen met een laag inkomen Deze stichting levert een bijdrage in de ontwikkeling van jonge protestantse vrouwen, door bijvoorbeeld een bijdrage in de studiekosten toe te kennen. Een hulpverleningsinstantie die op de hoogte is van de situatie van het gezin kan namens de klant een aanvraag doen. Het geld gaat nooit naar de hulp vragende personen zelf, maar altijd naar instanties.
Amersfoort
Hoefhamerstichting
Deze stichting richt zich op senioren (privé/instellingen) die te kampen hebben met huisvestingsproblemen. Het is gericht op het verbeteren van de woonsituatie. Te denken valt aan het verstrekken van een hypotheek of b.v. het opknappen van een seniorencomplex. Een hulpverleningsinstantie die op de hoogte is van de situatie van het gezin kan namens de klant de aanvraag doen. Dit kan telefonisch via: Dhr. P. Van der Harst. Telefoon: 033-4799251.
Amersfoort
Noodfonds Diaconieën Amersfoort
Inwoners van Amersfoort die tijdelijk hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. De kerken die bijdragen aan de noodfondsen laten zich inspireren door Bijbelteksten als: ‘Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkommeren ‘. Concreet: Het helpen van mensen die dringend en urgent steun nodig hebben bij het betalen van een primaire