Organisaties in Amersfoort - Kerken

Ontdek onze 25 organisaties en initiatieven

Soesterkwartier - Isselt
Pastores
zou je ons op FB zoeken dan heet het "Proef!geloveninhetSoesterkwartier". Als gezamenlijke kerken organiseren we graag regelmatig een activiteit voor de buurt, denk aan de kerstsamenzang, voedselpakketacties, startzondag, herdenking 4 mei .
Amersfoort
Bij Elim - Inloophuis / Bijbelcentrum
Iedereen is welkom Bij Elim! Gezellig praten, taalles, eten of lekker met je handen bezig zijn.
Micha Zondag - 15 oktober 2023
Micha Zondag is een dag waarop duizenden kerken wereldwijd stilstaan bij sociale en ecologische gerechtigheid. De zondag die het dichtst bij Wereldarmoededag (elk jaar op 17 oktober) valt, is Micha zondag – dit jaar dus 15 oktober 2023.Stichting Micha Nederland organiseert deze dag ieder jaar met daarbij een passend thema. Dit jaar is dat ‘Thuis op plaatsen zonder hoop’ en als ondertitel: ‘klimaatrechtvaardigheid =
Kruiskamp - Koppel
Het Apostolisch Genootschap
Het gebouw van het Apostolisch Genootschap staat in de wijk De Koppel en is regelmatig actief in de wijk.
Schothorst - Zielhorst - Hoefkwartier
De Hoeksteen
Wijkgemeente de Hoeksteen staat midden in de wijk en wil een gastvrije open ontmoetingsplaats zijn waar iedereen zich welkom voelt.
Binnenstad
Johanneskerk
De Johanneskerk is een geloofsgemeenschap met wortels in drie vrijzinnig-christelijke stromingen. Vrijzinnig betekent dat het persoonlijke zoeken en onderzoeken belangrijker is dan geloofsleer. We hebben diensten, maaltijden, ontmoeting en meer.
De Hoeksteen
De Hoeksteen is een eigentijdse, veelkleurige, open Protestantse geloofsgemeenschap waar mensen tot hun recht mogen komen: jong en oud, op zondag en door de week. We geloven dat we elkaar gegeven zijn om het leven te vieren en vreugde, zorgen en verdriet te delen. Zo kunnen we worden die wij mogen zijn. In het voetspoor van Jezus Christus, tot heil van onszelf en onze naaste en tot eer van God.
Vathorst-Hooglanderveen
RK Geloofsgemeenschap St. Joseph
St. Josephkerk is het thuis van een bloeiende gemeenschap waar jong, oud en nieuw met elkaar op weg gaan. Wekelijks op zaterdagavond, rond grote feesten en met vernieuwende initiatieven rond de kerk en in de wijken.
Nieuwland
Koningkrijkszaal van jehova's getuigen
Mooi modern gebouw.In de wijk Nieuwland hebben de Jehova’s Getuigen op 16 september 2001 een nieuwe Koninkrijkszaal in gebruik genomen. Het ontwerp is van architect Max Rijnders uit Leusden en er is ruimte voor 120 kerkgangers. (47-02)
Nieuwland
Oecumenische gemeenschap Het Brandpunt
WelkomIn de hectiek van alledag is er een plek van rust, bezinning en inspiratie. Voor creativiteit en activiteit. Voor ontmoeting, ontwikkeling en opinie. Voor jong en oud. Voor zondag en voor elke dag. Wees welkom in Het Brandpunt, de oecumenische geloofsgemeenschap voor Amersfoort-Noord en omgeving.Wij geloven in God, zoals Jezus ons daarin voorging. We zijn verschillend als mens en in ons geloven, daarin willen we elkaar in alle openheid ontmoeten. Dat
Nieuwland
Bahá'í gemeenschap Amersfoort
De Bahá’í-gemeenschap in Amersfoort is actief bezig met gemeenschapsopbouw.Zij doet dit door mensen met elkaar te verbinden onafhankelijk van welke achtergrond, stroming, geloof of leeftijd zij ook zijn.Vier keer per jaar worden er betekenisvolle gesprekken gevoerd met mensen op straat. Het doel ervan is om mensen bewust te maken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere wereld, te beginnen in onze eigen wijk of
Vermeerkwartier - Bergkwartier - Bosgebied - Leusderkwartier
Extra zomerconcert Muziek op de Berg
Artis Wodehouse, een Amerikaanse toetsenist én muziekwetenschapper komt naar Nederland om op 30 augustus een concert te geven in de Bergkerk. Eerder zal zij op het Rhythm Changes Jazz Conference in Amsterdam haar nieuwste onderzoek naar de muziek van de Afro-Amerikaanse Jazz-pionier, componist en pianist James P. Johnson presenteren.Het extra concert in de serie ‘Muziek op de Berg’ zal zij samen met Cees-Willem van Vliet verzorgen. Zij zullen zowel op piano als op het bijzondere