Organisaties in Amersfoort - Moskeen

Ontdek onze 1 organisaties en initiatieven

Amersfoort
Stichting Milli Görüş Rahman Moskee
Milli Görüş is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de jongeren-, vrouwen- en jonge vrouwenfederatie deel van uitmaken. Uitdragen van universele waarden als mensenrechten, respect voor overtuiging en rechtsstaat. Milli Görüş doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op