Organisaties in Amersfoort

Ontdek onze 21 organisaties en initiatieven

Bewoners033
Bewoners033 is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die een platform biedt waar we als bewoners ervaringen en knowhow over alle bewonersinitiatieven in Amersfoort delen. Opgericht en gerund door vrijwilligers. Wij zijn er voor al die mensen die bij het starten of doorzetten van een initiatief behoefte hebben om met andere initiatiefnemers van gedachten te wisselen en ervaringen te delen en om gebruik te maken van elkaars kennis en kennissen.Bewoners033 van en Lees meer...
Amersfoort
PASSA - voor en door mensen met autisme.
Een Plek voor ASS’ers en iedereen die zich daarmee verbonden voelt in Amersfoort. Een bescheiden locatie waar we elkaar ontmoeten en samen activiteiten doen. Zoals schaken, mindfulness, intervisie, lezingen, creatieve workshops, wandelen, mahjong, samen k
Nieuwland
Bewoners033
Bewoners033 is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die een platform biedt waar we als bewoners ervaringen en knowhow over alle bewonersinitiatieven in Amersfoort delen. Opgericht en gerund door vrijwilligers. Wij zijn er voor al die mensen die bij het starten of doorzetten van een initiatief behoefte hebben om met andere initiatiefnemers van gedachten te wisselen en ervaringen te delen en om gebruik te maken van elkaars kennis en kennissen.Bewoners033 van en voor in Lees meer...
Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg
ABC Randenbroek
ABC Randenbroek organiseert activiteiten op het gebied van dans, muziek, natuur, taal, gezondheid, sport & spel, cultuur, techniek, koken, geschiedenis en mediawijsheid. Je vindt ze op ons activiteitenoverzicht.In ABC Randenbroek werken scholen, kinderopvangorganisaties, welzijn en allerlei andere partners in de wijk en de stad samen. Lees meer...
Nieuwland
ABC Nieuwland
ABC Nieuwland organiseert activiteiten voor kinderen en ouders op allerlei plekken in de wijk. Je vindt ze op www.abc-amersfoort.nl/abcnieuwland. Ons doel: gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de wijk. In ABC Nieuwland werken scholen, kinderopvang, welzijn en allerlei andere partners in de wijk en de stad samen.
Amersfoort
Stichting ABC
ABC Amersfoort organiseert in veel wijken activiteiten voor kinderen van 0-13 jaar en hun ouders. Meestal na schooltijd en soms onder schooltijd. Kijk op www.abc-amersfoort.nl bij je eigen wijk (onder 'ABC's).Veel activiteiten zijn gratis en soms vragen we een kleine bijdrage .Om kinderen aan te melden voor een activiteit moet je een account aanmaken. Dat wijst zich vanzelf. Hulp nodig Lees meer...
Kattenbroek
ABC Kattenbroek
ABC Kattenbroek organiseert activiteiten voor kinderen in de wijk en betrekt de ouders daarbij. Je vindt ze op ons activiteitenoverzicht. Oudere kinderen betrekken we bij wat er speelt in hun wijk. Wij leren hen dat zij invloed kunnen hebben op hun directe omgeving. Dat doen we o.a. door een Kinderwijkraad. Ons doel: wij willen dat de wijk een fijn Lees meer...
Kruiskamp - Koppel
ABC Kruiskamp-Koppel
ABC Kruiskamp-Koppel organiseert allerlei activiteiten voor kinderen in de wijk. Op het gebied van muziek, natuur, mediawijsheid, creativiteit, sport & spel, theater en techniek. Onder en na schooltijd. Je vindt ze op ons activiteitenoverzicht. Hiermee stimuleren wij de ontwikkeling en helpen kinderen hun talenten te ontdekken. Wij betrekk Lees meer...
Vathorst-Hooglanderveen
ABC Vathorst/Hooglanderveen
ABC's Vathorst-De Bron, Vathorst-Midden en Vathorst-De Laak organiseren activiteiten voor kinderen in de wijk. Je vindt ze op activiteitenoverzicht Vathorst-De Bron, activiteitenoverzicht Vathorst-M Lees meer...
Vathorst-Hooglanderveen
ABC Vathorst-De Laak
ABC Vathorst-De Laak organiseert voor activiteiten voor kinderen in de wijk. Je vindt ze op ons activiteitenoverzicht. Ons doel: wij willen dat de wijk een fijne plek is om op te groeien en dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.In ABC Vathorst-De Laak werken scholen, kinderopvang en welzijn hiervoor samen met sportverenigingen, het b Lees meer...
Vathorst-Hooglanderveen
ABC Vathorst-Midden
ABC Vathorst-Midden organiseert voor activiteiten voor kinderen in de wijk. Je vindt ze op ons activiteitenoverzicht. Ons doel: wij willen dat de wijk een fijne plek is om op te groeien en dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. In ABC Vathorst-Midden werken scholen, kinderopvang en welzijn hiervoor samen met sportverenigingen, het buu Lees meer...
Schothorst - Zielhorst - Hoefkwartier
ABC Zielhorst
ABC Zielhorst organiseert activiteiten op het gebied van sport, techniek, kunst en cultuur, enz. We onderzoeken daarbij vooral ook waar de kinderen zelf behoefte aan hebben. Ons doel: wij willen dat kinderen het fijn hebben in hun eigen wijk en gezond opgroeien. En de kans krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen! In ABC Zielhorst werken scholen, kinderopvang en welzijn, en allerlei organisaties in de wijk en de stad samen.