Organisaties in Amersfoort

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Wijkboerderij Nieuwland
Nieuwland
In de Amersfoortse wijk Nieuwland ligt de Wijkboerderij. Bijzondere Gasten beheert en exploiteert dit historische pand, dat voor 2012 een buurthuis was maar daarna jarenlang leeg stond. Dat doet Bijzondere Gasten samen met een leerwerkteam, die in De Deel en in de tuin zorgen voor horeca. Een thuiszorgorganisatie (Buurtzorg) , huiskamer voor allochtone ouderen(Beytna) , kinderopvangorganisatie (Bzzzonder) en vele andere ondernemers zijn onze huisgenoten. We maken gebruik van elkaar ru Lees meer...
Bzzzonder Leven
Amersfoort
Bzzzonder Leven is er voor kinderen en (jong)volwassenen die zorg nodig hebben en op zoek zijn naar een plekje dichtbij huis. In de wijk, of iets verder, maar niet heel ver weg, of achteraf weggestopt, maar inclusief. Samen waar het samen kan. Bzzzonder gelooft in de kracht van samenleven. We kijken naar wat nodig is om dat samen vorm te geven. Voor kinderen met een zorgvraag, als TOS, ASS of ADHD, kijken we of de opvang al dan niet met extra begeleiding, plaats kan vinden op een reguliere bs Lees meer...
Kindercentrum Bzzzonder
Amersfoort
Kindercentrum Bzzzonder biedt kinderopvang en meer voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wat uniek is aan Bzzzonder is dat we naast een kinderopvangorganisatie ook een zorginstelling zijn. Dat maakt dat ook kinderen met een extra zorgbehoefte of collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt welkom zijn. Er zijn in Amersfoort elf locaties waarvan vier met een ontmoetingsplek waar leerwerkteams van Bijzondere Gasten horeca verzorgen. Daar ben je welkom voor vertier, leuks en lekkers. Lees meer...
Motus WMO
Nieuwland
Motus WMO is een zorgonderneming die ambulante begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychosociale problematiek.Onze begeleiding is erop gericht om wanneer je daar aan toe bent weer op eigen benen te kunnen staan. Samen gaan we werken aan zelfredzaamheid en psychisch welzijn, zo mogelijk maken we hier gebruik van de mensen die om je heen staan.
Superkidz
Nieuwland
Superkidz is een onafhankelijke, kleine en speelse jeugdorganisatie. Zij werken met kinderen, jongeren en gezinnen op het gebied van zelfvertrouwen, (mentale) weerbaarheid, veerkracht, sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en talentontwikkeling. Superkidz organiseert groepsgerichte cursussen en kampen en geeft individuele begeleiding en personal coaching aan kinderen en jongeren. Superkidz coacht ook ouders, verzorgers en leerkrachten. Het doel van deze activiteiten is het vermin Lees meer...
Superkidz
Vathorst-Hooglanderveen
Superkidz is een onafhankelijke, kleine en speelse jeugdorganisatie. Zij werken met kinderen, jongeren en gezinnen op het gebied van zelfvertrouwen, (mentale) weerbaarheid, veerkracht, sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en talentontwikkeling. Superkidz organiseert groepsgerichte cursussen en kampen en geeft individuele begeleiding en personal coaching aan kinderen en jongeren. Superkidz coacht ook ouders, verzorgers en leerkrachten. Het doel van deze activiteiten is het vermin Lees meer...
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort
Vathorst-Hooglanderveen
Het Reanimatie Netwerk Amersfoort werkt samen met buurtinitiatieven om Amersfoort hartveilig te maken. Dat betekent voldoende opgeleide burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en een dekkend netwerk van 24/7 beschikbare AED's om zogeheten 6-minutenzones te realiseren. Bij binnen 6-minuten hulp in het geval van een hartstilstand is de kans op overleving het grootst.