Ster - kinderen met overleden gezinslid

Aangeboden
Ontmoeten

Het Sterprogramma is een lotgenoten-programma voor kinderen waarvan vader, moeder, broer(tje) of zus(je) is overleden. 

Het programma is ontwikkeld door de stichting Jonge Helden (www.stichtingjongehelden.nl) en wordt begeleid door twee professionele rouw- en verliescoaches van Goed-Gezind en De Pleisterplaats. 

Als kinderen een overlijden in het gezin meemaken verandert er nogal wat in hun leven. Ze ervaren gevoelens en gedachten die ze nog nooit ervaren hebben. Thuis worden veel dingen anders; de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel, vertrouwde rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld worden. Daarbij zijn kinderen geneigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun verdrietige ouder(s) en soms zelfs voor de gang van zaken in hun huis. Het Sterprogramma is er speciaal voor hen. In groepsverband is er de mogelijkheid om o.a. op creatieve manier hun ervaringen, gevoelens en gedachten te benoemen en herkennen.

Wat hebben kinderen aan het Ster programma?

Na het volgen van het programma kunnen kinderen hun gevoelens beter benoemen en plaatsen, ze voelen zich vaak minder alleen, verdrietig, angstig of boos, ze weten dat ze geen schuld hebben aan het overlijden. De meeste kinderen voelen zich naderhand beter over zichzelf en hun leven en in veel gevallen is het contact tussen kind en ouder(s) verbeterd.

Het Sterprogramma bestaat uit:

  • individuele kennismakingsgesprekken van alle deelnemers met één van de coaches
  • 6 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur 
  • een ouderavond voor alle ouder(s)
  • een persoonlijk eindgesprek voor de ouder(s) met een van de coaches.

De kinderbijeenkomsten:

Tijdens de bijeenkomsten zijn de kinderen op speelse en creatieve manier bezig met wat ze meemaken, denken en voelen. De sfeer is informeel. Binnen de groep staan respect, vertrouwelijkheid, veiligheid en gezelligheid voorop.

Wie

Kinderen

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Anet Kiela
-17